De belangrijkste reden om een auto te hebben is ...

De belangrijkste reden om een auto te hebben is de wens om een auto te hebben. De belangrijkste reden om geen auto te hebben is gebrek aan geld

H. Meurs, Rijksuniversiteit Groningen

De romans Tsjip en De Leeuwetemmer van Willem Elsschot bewijzen dat een lof op het familieleven op gespannen voet kan staan met de gedachte dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is.

R.D.N. van Riessen, Vrije Universiteit Amsterdam

Het miliebesef in Nederland ontwikkelt zich in eenzelfde tempo als de stijging van de zeespiegel; eenmaal volwassen staat het water ons aan de lippen.

L. Lie-A-Huen, Rijksuniversiteit Groningen

Het invoeren van computers ter ondersteuning van het ontwerp- en produktieproces zal deze processen, en daardoor ook de bedrijfsstructuur, veel ingrijpender veranderen dan de meeste bedrijven en instellingen zich op dit moment realiseren.

A. Vries-Baayens, Technische