Dagbladen vrezen tekort bezorgers

AMSTERDAM, 17 DEC. Werklozen en arbeidsongeschikten moeten met behoud van uitkering in de toekomst tegen betaling kunnen worden ingeschakeld bij de bezorging van dagbladen. Dat zegt K. van der Zande, secretaris van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers (NDP), deze week in een interview in het blad Onderneming van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO).

De dagbladuitgevers voorzien voor de toekomstige bezorging van de dagbladen grote problemen. De scholier, de traditionele bezorger van dagbladen, wordt als gevolg van de vergrijzing van de bevolking een “schaars artikel”. Bovendien hangt volgens Van der Zande de dreiging in de lucht van een EG-richtlijn die verbiedt scholieren voor aanvang van de lessen betaald werk te laten verrichten. Een dergeljke richtlijn zou de ochtendbladen in grote problemen brengen.

Van der Zande noemt de inschakeling van werklozen en arbeidsongeschikten “misschien een rare gedachte, maar te verdedigen gezien de maatschappelijke functie van de nieuwsvoorziening”. In Nederland worden dagelijks ruim vier miljoen dagbladen aan huis bezorgd.

De NDP heeft inmiddels het ministerie van sociale zaken gepolst over mogelijkheden van werken met behoud van uitkering. Volgens een woordvoerder van het departement zijn in het algemeen de mogelijkheden voor zo'n oplossing gering. Werken met behoud van uitkering is niet toegestaan als het gaat om reguliere arbeid.