Congres van CDU in teken van Oostduits verleden

BONN, 17 DEC. Wie in de vroegere DDR als lid van de toenmalige Ost-CDU al een politieke functie had, moet zich erop bezinnen of het wel geloofwaardig is dat hij nog steeds bestuurder of volksvertegenwoordiger is. Gelijke kansen voor Oost- en Westduitsers, en een hogere, ook financiële, prioriteit voor de opbouw van de vroegere DDR moeten eerste regeringsdoelen zijn.

Dit zijn hoofdpunten in het "Manifest van Dresden' dat het driedaagse congres van de CDU gisteren unaniem heeft aanvaard. Partijvoorzitter en bondskanselier Helmut Kohl zou vandaag in het "Kulturpalast' van de Saksische hoofdstad de slotrede houden.

De aanvaarding van het manifest, dat "een tussenbalans' moet zijn van het Duitse eenwordingsproces, volgde gisteravond op een volle dag discussie over het verleden van de Ost-CDU als met de SED samenwerkende Blockflöte-partij.

Vooral Kohl en zijn nieuwgekozen plaatsvervanger, de uit de DDR afkomstige 37-jarige minister Angela Merkel, hadden geprobeerd om de al maanden hevig woedende discussie tussen vernieuwingsgezinde jongeren en oudere, aangebleven functionarissen te temperen.

Niettemin ging het er gisteren soms zó hard aan toe dat bijvoorbeeld de politieke dagen van Josef Duchac, premier in de deelstaat Thüringen, praktisch geteld lijken. Duchac, die lokaal politicus was in de DDR, ligt al maanden onder vuur, ook uit zijn eigen partij, onder meer omdat hij voor de Oostduitse Wende “als clown” meewerkte aan SED-avondjes waar ook mensen van de staatsveiligheidsdienst vertier zochten.

Volker Rühe, de secretaris-generaal van de CDU die bij veel oudere Oostduitse partijleden onbemind is als architect van de vernieuwingskoers, waarschuwde dat wie destijds door aanpassing aan het SED-regime privileges heeft verworven, die niet zomaar “als profiteur” mag “meenemen” naar het democratische Duitsland. Wie verzet heeft geboden en daardoor nu een achterstand heeft, moet juist worden geholpen, “dat is gerechtigheid”, aldus Rühe.

Het verenigde Duitsland moet leven naar zijn nieuwe verantwoordelijkheid, en dus ook zonder reserves in VN-vredesacties deelnemen. De Duitse grondwet moet daarvoor, en ook aangaande het asielrecht, worden aangepast, zo onderstreepte Rühe twee andere uitgangspunten van het CDU-manifest.