CDA in senaat stemt in met zondagsreclame

DEN HAAG, 17 DEC. Het CDA in de Eerste Kamer is vanochtend akkoord gegaan met de invoering van zondagsreclame op radio en tv. De Tweede-Kamerfractie van het CDA stemde in het voorjaar tegen het wetsvoorstel dat de invoering van commerciële omroep op de kabel ook reclame op zondag mogelijk maakt.

Vanochtend steunden PvdA en CDA (met 43 van de 75 zetels een meerderheid in de Senaat) dit wetsvoorstel. Daarmee wordt commerciële televisie op de kabel mogelijk vanaf 1 januari. Ook kan dan een begin worden gemaakt met reclame op zondag. VVD en D66, met elk 12 zetels, konden weinig enthousiasme voor het wetsvoorstel opbrengen en zouden een definitief standpunt laten afhangen van de beantwoording aan het begin van de middag door minister d'Ancona (WVC). Vandaag nog zou er over het wetsvoorstel worden gestemd.

CDA-senator Kuiper zei vanochtend dat hij het “buitengewoon treurig” vond dat in de Tweede Kamer een ruime meerderheid (PvdA, D66 en Groen Links) akkoord was gegaan met een wijzigingsvoorstel van het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) over de invoering van zondagsreclame. Het CDA in de Tweede Kamer, onder aanvoering van het Tweede-Kamerlid Beinema, had de zondagsrust zo hoog in het vaandel dat hij de brede steun aan het amendement-Dees reden vond om tegen het gehele wetsvoorstel tot invoering van commerciële omroep op de kabel te stemmen. De CDA-ministers hadden zich toen al bij de komst zondagreclame neergelegd. Ook het CDA in de Senaat doet dat nu.

Senator Kuiper vindt het van belang dat het wetsvoorstel wordt aangenomen, omdat dit bijdraagt aan een “redelijke ordening” van het publieke bestel. “Deze stap moet nu genomen worden”, aldus Kuiper.