Buitengewone baten helpen Van Berkel

Van Berkel's Patent uit Rijswijk, fabrikant van weeg- en snijapparatuur, staat dit jaar na negen maanden werken op een verlies van 46.000 gulden.

Over het eerste halfjaar werd 5,8 miljoen gulden verlies gerapporteerd.

De verbetering nadien vloeit voort uit de opbrengst van aanzienlijke schadeclaims in verband met de brand in de snijmachinefabriek in Rotterdam in maart van dit jaar.

De buitengewone baten bedroegen 13,7 miljoen gulden, verminderd met 3,9 miljoen gulden buitengewone lasten. Per aandeel kwam het behaalde resultaat op nihil uit tegen 19 cent verlies vorig jaar. De omzet over de eerste negen maanden daalde van 264 miljoen tot 224 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening was 9,8 miljoen negatief tegen vorig jaar 8,6 miljoen negatief.

De buitengewone lasten bestaan uit reorganisatiekosten van deelnemingen, voornamelijk in Zweden. Het totale aantal personeelsleden bij Berkel bedroeg per eind september 1552 tegen 1685 per eind 1990.