Bouw van Akzodrome vier maal duurder dan verwacht

ARNHEM, 17 DEC. De bouw van het nieuwe multifunctionele stadion Akzodrome in Arnhem gaat meer dan 260 miljoen gulden kosten. Dat bleek gisteravond tijdens een vergadering van Provinciale Staten van Gelderland. Die besloten in meerderheid de toezegging voor een subsidie van 3 miljoen gulden te handhaven.

Gedeputeerde C. Voerman bekende dat het ooit geschatte bedrag van 70 miljoen dat nodig zou zijn voor de bouw inmiddels bijna is verviervoudigd. Van de 225 miljoen Duitse mark die de bouwer, de Duitse firma Holzmann, nodig zegt te hebben, is 143 miljoen mark voor de daadwerkelijke bouwkosten. De rest van het geld gaat op aan honoraria voor de inmiddels teruggetreden initiatiefnemer J. Wund, de architect, de grondkosten, de infrastructurele werken die niet door de gemeente Arnhem worden betaald en een investering in de exploitatie van het stadion. Eredivisieclub Vitesse moet de vaste bespeler van het stadion worden. Voor het overige zijn er beurzen en andere grootschalige manifestaties gepland in het Akzodrome, dat met een uitschuifbaar dak moet worden uitgerust.

Provinciale staten van Gelderland stelden in 1990 3 miljoen beschikbaar voor het stadion op voorwaarde dat op 1 november 1991 met de bouw begonnen moest zijn. Die datum verstreek echter zonder dat op het bouwterrein in Arnhem-zuid enige activiteit te bespeuren was. Volgens de bouwer had hij kunnen beginnen als de Raad van State uitspraak had gedaan over een aantal bezwaarschriften, die omwonenden hebben aangespannen tegen de bouw. Holzmann zoekt nog een "eindfinancier' voor het project, maar zegt erop te vertrouwen dat dat tijdens de bouw zal lukken.

Gedeputeerde Voerman betoogde gisteravond dat hij de bouwer op zijn woord gelooft. Een meerderheid van PvdA, CDA en D66 besloot daarop het geld wederom beschikbaar te stellen, ditmaal op voorwaarde dat er binnen een half jaar na de uitspraak van de Raad van State (waarschijnlijk begin volgend jaar) is begonnen met de bouw. Zoniet, dan trekt de provincie de subsidie alsnog in. Het rijk heeft inmiddels ook laten weten de toegezegde subsidie van 7,5 miljoen gulden te handhaven.