Betaling rente gaat wel door; Banken akkoord met Sovjets over betalingsuitstel

FRANKFURT, 17 DEC. Een stuurgroep van westerse banken heeft met de Vnesjekonombank (Sovjet-bank voor buitenlandse betalingenhandel) overeenstemming bereikt over uitstel van schuldbetalingen.

Dat heeft een woordvoerder van de Deutsche Bank, die op verzoek van de Vnesjekonombank de besprekingen over schulduitstel coördineert, vanmorgen meegedeeld.

ertegenwoordigers van twaalf grote banken uit Frankrijk, Duitsland, Japan, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, de Vnesjekonombank en de Russische centrale bank kwamen gisteren bijeen. De Vnesjekonombank bevestigde tijdens het overleg dat rentebetalingen over alle schulden gewoon doorgaan. Volgens de woordvoerder van de Deutsche Bank gaat het bij het uitstel om schulden die voor 1 januari 1991 zijn aangegaan en die tussen 5 december 1991 en 31 december 1992 moeten worden afgelost. Van de schuldregeling zijn onder meer uitgezonderd obligatieleningen en kortlopende kredieten.

De stuurgroep van westerse banken heeft inmiddels een subcommissie samengesteld onder leiding van de Bank of America. Deze subcommissie moet crediteuren bijstaan bij de beoordeling van de economische situatie in de Sovjet-Unie en bij technische kwesties.

De stuurgroep komt volgens de woordvoerder van de Deutsche Bank volgend jaar maart opnieuw bijeen opnieuw bijeen om de jongste ontwikkelingen en nieuwe stappen te bespreken. Deskundigen ramen de totale Sovjet-schuld op 68 miljard dollar, waarvan zo'n 40 miljard dollar bij de banken uitstaat. De Duitse banken zijn verreweg de grootste crediteuren. Het uitstel van schuldbetaling vloeit voort uit een overleg tussen de zeven belangrijkste industrielanden (G-7) en de Sovjet-republieken. De schulden betreffen in veel gevallen exportkredieten die door overheden zijn gegarandeerd.

De centrale bank van de Russische federatie heeft ondernemingen binnen de republiek inmiddels opgedragen geen harde valuta meer naar het buitenland te brengen. Bankpresident Dmitri Tulin maakte dit volgens Sovjetpersbureau Tass gisteren bekend. Volgens Tulin vloeit de maatregel voort uit recente berichten waaruit zou zijn gebleken dat veel bedrijven en organisaties harde valuta naar buitenlandse bankrekeningen hebben overgeschreven.

Tulin zei verder dat toekomstige valutatransacties van Russische ondernemingen de goedkeuring behoeven van de centrale bank. De Russische regering zal waarschijnlijk nog deze maand een resolutie bespreken waarin een procedure wordt voorgelegd om een eigen harde-valutareserve op te bouwen. Tevens zal daarin worden bepaald hoeveel de bedrijven van de Russische Federatie daaraan moeten gaan bijdragen. De deviezen uit de reserve moeten vervolgens worden aangewend om de invoer van noodzakelijke goederen te financieren. (Reuter)