Akkoord bij Frico Domo over arbeidsvoorwaarden

LEEUWARDEN, 17 DEC. De directie van de zuivelcoöperatie Friesland (Frico Domo) heeft gisteravond een akkoord gesloten met de vakbonden over harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Dit was nodig na de fusie van de zuivelcoöperaties ccFriesland en Noord-Nederland vorig jaar.

Overeengekomen is dat de 36-urige werkweek van het hoger personeel (600 werknemers) gehandhaafd blijft. Verder krijgen alle werknemers een eindejaarsuitkering van 3,7 procent. En tenslotte krijgen werknemers die aan het plafond van hun loonschaal zitten een extra loonsverhoging. De vierde eis, opneming van de 215 medewerkers van het Frico-kaaspakhuis in Raamsdonkveer in de zuivel-CAO, werd niet ingewilligd.

De werknemers vallen nu onder de CAO van de particuliere kaaspakhuizen en verdienen daardoor gemiddeld 200 tot 400 gulden bruto per maand minder. Wel zegde de directie toe zich in te spannen om collegawerkgevers van particuliere kaaspakhuizen te bewegen hun werknemers in de zuivel-CAO op te nemen. Bovendien krijgt elke werknemer van Raamsdonkveer een loonsverhoging.

Overigens is het personeel van het Noordbrabantse kaaspakhuis vanmorgen voor 24 uur in staking gegaan uit protest tegen het feit dat zij niet, zoals de andere werknemers van Friesland (Frico Domo), onder de zuivel-CAO vallen.

Volgens een woordvoerster van de Industriebond FNV zijn de bonden weliswaar tevreden over de drie ingewilligde eisen, maar zijn ze niet te spreken over handhaving van de particuliere kaaspakhuis-CAO voor het personeel van Raamsdonkveer. Bij de tien overige bedrijven van de zuivelgigant (in totaal 4000 werknemers) houden de werknemers deze week kantinebijeenkomsten uit solidariteit met hun stakende Brabantse collega's. In januari worden nieuwe ledenvergaderingen uitgeschreven, waarop wordt beslist over eventuele acties.