Zuid-Afrika

De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft unaniem besloten het verbod op sportieve betrekkingen met Zuid-Afrika op te heffen.

Afgeschaft werd de zogenaamde "zwarte lijst' waarop de namen stonden van alle sporters, trainers en managers die ondanks de afgekondigde boycot contacten met Zuid-Afrika onderhielden. De VN vroeg alle leden wel druk te blijven uitoefenen op de Zuidafrikaanse regering om de apartheidspolitiek geheel af te schaffen.