Winststijging Transatlantische

De winst van de Vereenigde Transatlantische Hypotheekmaatschappijen, ooit opgericht als hypotheekbank maar nu werkzaam op ander gebied, zoals in de landbouw in Canada, is in het op 30 juni geëindigde boekjaar 1990-1991 gedaald van 177.954 gulden naar 56.155 gulden.

Op de verkoop van een bedrijfswoning is recent 122.000 Canadese dollar (190.000 gulden) boekwinst behaald. Deze bate valt in het nu lopende boekjaar.