Utrecht wil in Flevoland ruimte voor woningen

UTRECHT, 16 DEC. De provincie Utrecht zoekt ruimte in Zuid-Flevoland voor nieuwe woningbouw en bedrijfslokaties.

Binnen de provincie zullen nieuwe activiteiten voornamelijk geconcentreerd worden in de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort. De nadruk ligt daarbij op duurdere woningbouw. De Utrechtse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, mr. A. Schapenk, heeft dat vanmorgen bekendgemaakt bij de presentatie van een eerste schets voor een streekplan. Uitgangspunt bij het plan is dat er samenhang komt tussen de verschillende natuurgebieden in de provincie. Die "ecologische hoofdstructuur' moet in dertig jaar zijn voltooid. Daardoor is er geen ruimte meer voor grootschalige uitbreidingen. “Utrecht raakt te vol”, aldus Schapenk. Voor een betere verbinding tussen Flevoland en het oude land is het nodig dat rijksweg A27 naar Almere wordt doorgetrokken. Het is zaak dat "Flevoland met de Randstad mee-ademt', aldus Schapenk.