Tijd dringt voor turnbond

Nog nooit zijn de kansen voor Nederlandse topturnsters internationaal door te breken zo gunstig geweest als nu. Nijmeegse Elvira Becks (15) stelde zich met een finaleplaats tijdens het WK in september Olympisch kandidaat. Haar opvolgster voor de Olympiade 1992-1996 presenteert zich nu al overtuigend: de Amsterdamse Stasja Köhler (12 jaar) dreigt Becks voor Barcelona prestatief nog in te halen. Toch staat het topturnen en het turninternaat op Papendal aan de rand van een afgrond. Het onderlinge gekrakeel tussen de coaches, de onvrede met het functioneren van hoofd-coach Rheinhard Tietz en het ontbreken van daadkracht bij de KNGB-beslissers heeft vele topcoaches en turnsters het perspectief voor de toekomst ontnomen.

Sinds het vertrek in oktober van de technisch-directeur van de turnbond Dieter Weymans is de beerput van onvrede over het disfunctioneren van hoofd-coach Rheinhard Tietz geopend. De straffe leiding van Weymans voorkwam eerder een escalatie, in de voorbereidingsperiode naar het WK in Indianapolis. Weymans, nu werkzaam als coördinator van de Schwabische turnbond in Stuttgart en dus terug in zijn geboorteland, had zijn bureaustoel op Papendal nauwelijks verlaten of de onderdrukte onlustgevoelens van turnsters en trainers kregen vrij baan. WK-turnster Wyke Karten (14) uit Hippolytushoef verliet op 17 oktober het turninternaat en bondscoach Gert-Jan Nieuwstad. De dagelijkse training in het nationaal turninstituut op Papendal had haar het plezier en zelfvertrouwen volledig ontnomen.

Nauwelijks een week later keerde de even jonge Monique Slootmaker die in Indianapolis na Elvira Becks als tweede Nederlandse eindigde Rheinhard Tietz de rug toe. Beiden zochten en vonden een alternatief in Oude Pekela waar de Moskoviet Boris Orlov sedert juni als trainer opereert. De Zeeuwse Slootmaker keerde terug bij haar oude leermeester. Orlov was vanaf 1986 tot en met 1989 verbonden aan het Papendal-instituut. Zaterdag turnden beiden in Nijmegen genspireerd het NK voor clubteams. Dit ondanks het feit dat Bart Buis, de opvolger van Weymans, hen elke status had ontnomen. In een brief aan de ouders had Buis laten weten dat ook geen enkele aanspraak op medische en individuele begeleiding meer gemaakt kon worden. Bondsarts Brandon, individueel begeleider Secchi en ook het Nederlands Olympisch Comité hebben de KNGB laten weten dit standpunt niet te delen. Karten en Slootmaker wensen zich optimaal voor te bereiden op het in april volgend jaar geprogrammeerde WK in Parijs en het EK dat een maand later in Nantes plaatsvindt. Stereotype voor het gebrek aan technische beleidsvisie is het nog geheel ontbreken van een kwalificatie-procedure voor deze beide evenementen. Opvallend is dat de turnbond zich geenszins afvraagt waarom ambitieuze turnsters van Papendal weglopen. Of is men bang tot dezelfde conclusie te komen als de club-coaches: Tietz ontslaan.

Het contract van cheftrainer Rheinhard Tietz loopt over een half jaar af. Vorige maand zegden de club-trainers en steunpunt-trainers hun vertrouwen in Tietz en assistent Gert-Jan Nieuwstad op. Niet alleen turnsters maar ook coaches waren de aanpak van het duo en hun onderlinge vetes zat. Jossie van den Beemt, voormalig club-coach van Monique en zuster Linda Slootmaker: “Hun onderlinge meningsverschillen werden over de hoofden van de turnsters uitgespeeld. Wij hoorden het van beide kanten want Monique trainde bij Tietz en Linda bij Nieuwstad”. Gert-Jan Nieuwstad spreekt over “een storm in een glas water”, en bezweert dat de samenwerking nu prima is. Nieuwstad wenst ongestoord met Becks naar Barcelona toe te werken en kiest sedert het WK in september de zijde van Tietz.

KNGB bestuurder Frans van Elteren stelde begin deze maand een "platform' in waarin twee club-coaches een steunpunt-trainer en een nationaal trainer zitting hebben naast cheftrainer Tietz en technisch-directeur Buis. Met deze manoeuvre wordt gepoogd de huidige brandhaardjes te blussen en de turnbond tijdwinst te geven. Want nog steeds heeft de KNGB geen beleidsvisie uitgesproken hoe, met wie en in welke bezetting men de cyclus 1992-1996 wenst in te gaan.

Op het contract van Gert-Jan Nieuwstad na, lopen alle trainersovereenkomsten per 1 juli 1992 af. De tijd dringt dus en het signaal van alle coaches aan de KNGB-beslissers was tijdens de vele crisisgesprekken op Papendal eensluidend: wat is het KNGB-beleid voor de komende vier jaren? In de wandelgangen tijdens het NK voor clubteams in Nijmegen (alleen Buis ontbrak) was de algemene mening: stel Rietje Bijlholt, Boris Orlov en Gerrit Beltman (de laatste is steunpunt-trainer en persoonlijk trainer van Stasja Köhler) als team voor vier jaren aan. Het trio gelooft in elkaar, de club-trainers geloven in het trio, alleen de bestuurders zwijgen. Het is deze langdurende besluiteloosheid die zelfs veertienjarige turnsters tot initiatieven brengt. Zij wensen hun ambities te volgen desnoods zonder de KNGB.