St. Nicolaaskerk

Het bijzondere karakter van de Sint Nicolaaskerk, opvallend door ligging en uiterlijk en daarmee gezichtsbepalend voor de binnenstad van Amsterdam, wordt nog eens onderstreept door Steven Adolf (NRC Handelsblad, 5 december).

Deze opvolger van twee oudere kerken gewijd aan de beschermheilige van Amsterdam, respectievelijk de Oude Kerk en de schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder - stond immers in de jaren zeventig op de nominatie om te worden gesloopt. Leegloop van de kerken, gebrek aan financiën, maar ook gebrek aan historisch cultuurbesef leidden, en leiden nog steeds tot sluiting en sloop van Amsterdamse kerkgebouwen.

De Sint Nicolaaskerk werd, - aanvankelijk tegen beter weten in - mede door een groep vrijwilligers, van verwaarlozing en dreigende sloop gered. Een groot deel van het interieur werd (belangeloos) gereinigd en gerestaureerd. De regen heeft er - in tegenstelling tot wat in het artikel wordt gesuggereerd, geen vrij spel meer. Niet alleen het gebouw bleef bestaan, ook de religieuze functie ervan bleef gehandhaafd. Wekelijks wordt op zondagochtend de liturgie gevierd. Ook worden er orgelconcerten en andere muzikale uitvoeringen gehouden.

Met bestempeling tot rijksmonument lijkt de ondergang van de kerk definitief te zijn afgewend. Er dient echter nog veel te gebeuren voordat het kerkgebouw zowel in- als uitwendig weer een waardig eerbetoon aan Sint Nicolaas zal zijn.