Socialisten Frankrijk proberen rijen te sluiten voor de verkiezingen

PARIJS, 16 DEC. Voor Europa en tegen uiterst rechts - onder dat motto hebben de Franse socialisten zich het afgelopen weekeinde verenigd om aanhang en prestige terug te winnen bij de Franse kiezers.

Drie maanden voor de regionale verkiezingen aanvaardde de partij op een congres in La Défense een programma ("Een nieuwe horizon') voor de jaren negentig. De partijleiders kondigden unaniem aan te zullen strijden tegen uiterst-rechts, en vooral tegen het Front National van Jean-Marie Le Pen, “de schande van Frankrijk”, aldus partijsecretaris Mauroy.

President François Mitterrand wierp zich in een tv-vraaggesprek zondagavond op als de beschermer van de natie in een lofrede op het succes van de EG-top van Maastricht. Het verdrag over de Europese Unie noemde hij “een van de belangrijkste gebeurtenissen van de tweede helft van deze eeuw”. “Frankrijk is in staat zijn kansen in het grotere en sterkere en naar ik hoop meer welvarende grote geheel te verdedigen”, hield Mitterrand de kijkers voor.

President Mitterrand, premier Edith Cresson en de socialistische partij behalen de laatste maanden het ene na het andere historische dieptepunt van impopulariteit. Mitterrand probeerde gisteravond het tij te doen keren met een uiteenzetting, “met pedagogie en punch” (Libération), over de betekenis van het verdrag van Maastricht. De Europese Unie zal Frankrijk beschermen tegen de turbulente ontwikkelingen in de rest van Europa, tegen oorlog en tegen armoede, zo betoogde hij.

De leiders van de socialistische partij zoals ex-premier Rocard, parlementsvoorzitter Fabius, minister Jospin en andere "olifanten' die elk hun eigen aanhang hebben, besloten hun onderlinge strijd over de opvolging van Mitterrand tijdelijk te staken. Met hun oorlogsverklaringen aan het adres van het Front National sluit de partij de rijen met het oog op de regionale verkiezingen in maart. Volgens opinieonderzoeken stevenen de socialisten op een forse nederlaag af.

Het nieuwe horizon-programma heeft een zeer algemeen karakter en bevat geen specifieke hervormingen. Over de twee grootste problemen waarover de Franse bevolking zich zorgen maakt, de werkloosheid en de immigratie, blijft het programma vaag. De werkloosheid stijgt nog steeds: bijna drie miljoen Fransen hebben geen werk. Mitterrand zei dat het beleid van de regering-Cresson niet gewijzigd zal worden.

De president erkende dat er sprake is van een sociale en morele crisis die hij weet aan de “plotseling verminderde” economische groei en de vele politieke schandalen die tot demoralisering hebben geleid. “Zelfs de decentralisatie heeft veel mensen in staat gesteld niet langer de regels van de democratie te respecteren”, aldus het staatshoofd.

    • Jan Gerritsen