Simons wil thuiszorg een "flinke impuls' geven

DEN HAAG, 16 DEC. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil de thuisdzorg de komende jaren een flinke impuls geven. Voor wat hij ontwikkelingen en vernieuwingen in de thuiszorg noemt, wordt in 1992 en 1993 gemiddeld 15 miljoen gulden uitgetrokken.

De wens van patiënten om liever thuis verzorgd te worden dan in een ziekenhuis, verpleeghuis of een andere instelling, groeit nog steeds constateert Simons in de notitie "Thuiszorg in de jaren '90' die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze notitie brengt in kaart wat de komende jaren op dit terrein van het Rijk kan worden verwacht.

Simons onderstreept het belang van invoering van nieuwe technologische mogelijkheden in de thuiszorg. Dat vermindert de werkdruk, vergroot de doelmatigheid en bevordert de onafhankelijkheid van patiënten, aldus de staatssecretaris. Ook informele zorg, zoals thuiszorg door bijvoorbeeld familieleden of vrijwilligers, moet door het Rijk worden gestimuleerd.

Simons wees vanmiddag in Zoetermeer bij de presentatie van de notitie op verscheidene knelpunten “die het lastig maken aan de vraag naar thuiszorg te voldoen”. In de eerste plaats is er de ingewikkelde financieringsstructuur van de gezondheidszorg, die een snelle uitbreiding van de thuiszorg bemoeilijkt. Volgens Simons zullen allerlei tijdelijke regelingen in de thuiszorg verleden tijd zijn als de veranderingen in het stelsel van de ziektekostenverzekeringen (plan-Simons) zijn doorgevoerd.

Het realiseren van meer en betere thuiszorg is volgens Simons vooral de verantwoordelijkheid van ziektekostenverzekeraars en de thuiszorg-organisaties. De ziektekostenverzekeraars en de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg zijn er tot nu toe echter niet in geslaagd afspraken met elkaar te maken, bijvoorbeeld over tarieven.

Simons zei ook dat de afstemming tussen de verschillende instellingen en deskundigheden die in de thuiszorg nodig kunnen zijn vaak nog gebrekkig is. Op veel plaatsen moeten zaken als een centraal punt voor de gebruikers van de thuiszorg, 24-uurs-bereikbaarheid, ondersteuning van familieleden en vrijwilligers nog worden ontwikkeld. Ook dit ziet Simons als een taak van thuiszorg-organisaties en verzekeraars.