R&R Group zegt alsnog reddingsplan voor VHS te hebben

ROTTERDAM, 16 DEC. De R&R Group of Companies stelt alsnog een reddingsplan voor het onroerend goed fonds VHS te hebben, mits een aantal banken meewerkt en de directie opstapt.

R&R zegt contact te onderhouden met “enkele bankiers die nogmaals bereid zijn zich achter R&R op te stellen en medewerking te verlenen aan de uitvoering van het reddingsplan.”

Bij VHS zijn door De Nederlandsche Bank vorige week twee stille curatoren benoemd. Vanochtend beantwoordde R&R geen verzoeken om nadere informatie. In een vanochtend uitgegeven persbericht stelt R&R bestuurder mr R.G.F. Meier Mattern, dat de directie van VHS niet in staat was het bedrijf zodanig te leiden, dat de financiële continuïteit gewaarborgd was. Een bankier die bij VHS betrokken is zegt dat de banken geen problemen hebben met de directie, maar wel met de grootaandeelghouder.

De directie mag niet zonder toestemming van de curator uitspraken doen. R&R kan dat als aandeelhouder wel. Meier Mattern is tevens commissaris bij VHS. R&R domineert ook de stichting prioriteit die de directie van VHS kan benoemen en ontslaan. (Bevoegdheden die niet gelden nu de curatoren zijn aangesteld). Desgevraagd stelt Banque de Suez dat haar geen verzoek heeft bereikt mee te werken aan een reddingsplan. Deze bank was in de markt genoemd als een van de grootste financiers van R&R en VHS, maar heeft naar eigen zeggen vorderingen van hooguit een aantal miljoenen op R&R en weet die vorderingen gedekt door eerste hypotheken.

Meier Mattern zegt een goede relatie met Banque de Suez te hebben. Het is niet deze bank die op zijn woonhuis beslag heeft gelegd. De directie van VHS en de twee andere commissarissen Van den Bergh en Orlandini stelden vorige week dat aanvraag van surséance hun de beste uitweg leek, nadat eerdere door R&R toegezegde reddingsplannen niet materialiseerden.

R&R's adviseur R. Doorn (op borgtocht vrij van uitlevering aan de Zwitserse justitie in verband met aandelenzwendel) stelde eind oktober nog dat VHS met een aandelenemissie zou komen. Meier Mattern stelt nu: R&R heeft zich als aandeelhouder de laatste tijd juist afzijdig gehouden van het beleid bij VHS.