Overleg over visumplicht Antilliaanse jongeren

ROTTERDAM, 16 DEC. Minister Hirsch Ballin (justitie en Antilliaanse zaken) zal met de Antilliaanse premier, Liberia-Peters, morgen tijdens overleg in Den Haag de mogelijkheden bespreken om een visumplicht in te stellen voor Antilliaanse jongeren.

Liberia-Peters is vanochtend voor een tweedaags overleg met Hirsch Ballin en premier Lubbers in Nederland aangekomen. Met de invoering van een visumplicht komt Hirsch Ballin tegemoet aan de wens van CDA en VVD, die de indruk hebben dat moeilijk opvoedbare jongeren vaak zonder begeleiding naar Nederland worden gestuurd. Door een gebrek aan opvang komen de Antillianen dan nogal eens terecht in het criminele circuit. Liberia-Peters verzet zich tot nu toe fel tegen een visumplicht.

Hirsch Ballin zal Liberia-Peters ook vragen in te stemmen met de voordracht van Dennis Richardson als kandidaat voor de functie van gezaghebber op Sint Maarten. Richardson is nu hoofd van de afdeling landschap van de provincie Noord-Holland. Hij moet de huidige gezaghebber, Ralph Richardson, vervangen die te kennen heeft gegeven te willen opstappen zodra er een opvolger is gevonden. Dennis Richardson is geen familie van de huidige gezaghebber. Hij was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

De Antilliaanse regering is ontevreden over de wijze waarop Hirsch Ballin volgens haar zelfstandig de vacature van gezaghebber op Sint Maarten wil opvullen. Onlangs werd door verscheidene Tweede-Kamerleden voorgesteld een regeringscommissaris op Sint Maarten te benoemen die als krachtdadige onafhankelijke bestuurder de corruptie op het eiland zou kunnen aanpakken. Bij de Antilliaanse regering bestaat de indruk dat Hirsch Ballin nu met de benoeming van een gezaghebber - een soort burgemeester - via een omweg een "eigen' bestuurder wil aanstellen.