Opkomende beurzen in beweging

Het koersniveau van een drietal in opkomst zijnde aandelenbeurzen is tijdens de afgelopen maand, omgerekend in dollars, met meer dan dertig procent gestegen. De koplopers komen uit verschillende continenten: Colombia (Zuid-Amerika), Pakistan (Azië) en Turkije (Europa).

De beste prestatie leverde de aandelenbeurs van Colombia, waarvan de in dollars uitgedrukte koerswaarde volgens de International Finance Corporation (IFC), een onderdeel van de Wereldbank, met 36 procent steeg . Op een vorige week gehouden beleggerscongres voorspelde Latin American Securities - een joint venture van het Britse Foreign & Colonial Management en de Braziliaanse investeringsbank Banco de Investimentos Garantia, dat Colombia volgend jaar de beste resultaten van de omringende landen zou behalen.

Audley Twiston Davies, directeur van Latin American Securities, voorziet dat de Colombiaanse beursindex in 1992, in dollars uitgedrukt, zal verdubbelen, terwijl hij voor de aandelenbeurs van Argentinië een stijging van 50 tot 60 procent verwacht, voor die van Brazilië een stijging van 50 procent, voor de Mexicaanse beurs een stijging van 35 procent en voor die in Caracas (Venezuela) van 20 procent.

Colombia is de kleinste van de zes Latijnsamerikaanse markten die worden gevolgd door IFC en heeft een beurskapitalisatie van ongeveer 2,4 miljard dollar, vergeleken met 90,4 miljard dollar voor Mexico, de grootste beurs van de zes. De dagelijkse omzet bedroeg gemiddeld ongeveer 300.000 dollar tegen 157 miljoen dollar in Mexico-City.

Volgens Latin American Securities spelen in Colombia een aantal positieve factoren een rol: de recente openstelling van de markt voor buitenlandse beleggers; een verwachte daling van de inflatie van 27 procent dit jaar naar 22 procent volgend jaar; een op de export drijvende maar onderontwikkelde economie; een steeds bredere industriële basis, waarbij koffie - vroeger het belangrijkste exportartikel - nu nog maar slechts 20 procent van de export voor zijn rekening neemt; een vermindering van het met de drugshandel gepaard gaande geweld.

Eind november werd het eerste buitenlandse beleggingsfonds, het Baring Puma Fund, toegelaten door de autoriteiten van de Colombiaanse effectenbeurs. Terry Mahony, directeur van het beleggingsfonds, gelooft dat Colombia in 1992 de koploper van de Latijnsamerikaanse beurzen kan worden, zoals Argentinië dat was in 1991. Hij verklaarde voorts dat het Puma Fund in de aanvangfase geen grote rol zal spelen in Colombia, en dat het fonds zich voorlopig zal concentreren op voedingsmiddelen, dranken en dat slechts in enkele industriële aandelen zal worden belegd.

Van de andere twee koplopers van november is Pakistan tot recordhoogte gestegen, vooral dank zij de buitenlandse aankopen. De Turkse aandelenmarkt kreeg een impuls door het ontstaan van optimisme na de totstandkoming van een nieuwe coalitieregering.

Niet alle opkomende markten behoorden vorige maand tot de winnaars. Brazilië zakte in dollars met 21 procent, hoewel het marktgemiddelde iets toenam op basis van de cruzado. Else Derrick, de Braziliaanse analiste van Latin American Securities stelde dat de beleggers niet zozeer teleurgesteld waren door de hoog blijvende inflatie als wel door het uitstel van privatiseringen en fiscale hervormingen en het uitblijven van een akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Bemoedigende factoren waren volgens haar de benoeming van het nieuwe economische regeringsteam, waarvan een strak monetair beleid wordt verwacht, de hoop dat het akkoord met het IMF binnenkort zal worden getekend en de mogelijkheid dat volgend jaar een Brady-plan met betrekking tot de omvangrijke staatsschuld in werking zal treden. Afgezien hiervan is de kans groot dat in 1992 een stuk of twintig bedrijven worden geprivatiseerd. Tenslotte meent zij dat de inflatie volgend jaar zou kunnen dalen.

Financial Times

    • Jacqueline Moore