Luchtmachtofficier verdacht van seks-misbruik cadetten

BREDA, 16 DEC. Een luchtmacht-luitenant in opleiding wordt ervan verdacht verscheidene cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda seksueel te hebben misbruikt. Hij werd al in maart gearresteerd en overgedragen aan de marechaussee. Op tien januari zal hij voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem moeten verschijnen.

De luitenant zou de mannelijke officieren in opleiding met kalmeringsmiddelen, die hij zelf voorgeschreven had gekregen, hebben bedwelmd alvorens hen te misbruiken. Generaal-majoor H. Couzy, plaatsvervangend bevelhebber van de strijdkrachten, sprak van een “ernstig geweldsmisdrijf”. Verdere mededelingen wilde hij niet doen.

Ook bij het ministerie van defensie wordt geen commentaar gegeven, om de privacy van de verdachte te beschermen, maar ook omdat VVD-Kamerlid J. Blaauw heeft aangekondigd minister Ter Beek om nadere informatie te zullen vragen. Het ministerie heeft tot dit weekeinde de zaak opzettelijk uit de publiciteit gehouden.

Luitenant-kolonel I. Holtel van de stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht is van mening dat de KMA in dit geval verkeerd heeft gereageerd. Verschillende hulpverlenende instanties zouden de luitenant, die al eerder te kennen had gegeven met problemen te kampen, hebben "laten zwemmen', aldus Holtel. Hij wijt dit aan de macho-cultuur op de KMA.

Een beleidsvoorlichter van Defensie is het daarmee oneens. Op het geval zelf wilde hij niet ingaan, maar het ministerie voert wel degelijk beleid om homoseksualiteit in het leger geaccepteerd te krijgen, aldus de voorlichter. Maar: “Dat we beleid voeren, zegt wel iets: er zijn problemen en de acceptatie is kennelijk nog te gering.”

Op dit moment wordt volgens hem langs drie sporen getracht de situatie te verbeteren: in de opleidingen, bij de hulpverlening en in de voorlichting. De boodschap is dat homoseksuelen welkom zijn in het leger. Op de KMA werd dit jaar voor het eerst een voorlichtingsbijeenkomst voor eerstejaars cadetten gehouden over homoseksualiteit.