"Loonkosten in Nederland moeten lager'

DEN HAAG, 16 DEC. De economische en monetaire eenwording van Europa zet Nederland voor een grote opgave. De arbeidskosten moeten drastisch omlaag, de overheid moet meer investeren en minder subsidiëren, en tenslotte moet het recht op sociale zekerheid veel consequenter worden gekoppeld aan de plicht tot werken.

Dit zei de secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken, L. Geelhoed zaterdag tijdens een studiedag van de sociaal-democratische fractie in het Europees parlement.

Volgens Geelhoed betekent de Europese integratie behalve een grotere vrijheid ook een toename van de concurrentie, om te beginnen op de arbeidsmarkt. Nu al gaan veel Nederlanders die in de grensgebieden wonen in Duitsland of België werken vanwege het grote verschil in Nederland tussen bruto-salaris en netto-inkomen. De vlucht van arbeid wordt een probleem. Nederland is het land met de hoogste arbeidsproduktiviteit van Europa, maar met een van de laagste netto-verdiensten. Wil Nederland de vlucht van arbeid tegen gaan, dan zal men de "zelfdiscipline' moeten opbrengen om de loonkosten drastisch te verlagen.

Volgens Geelhoed mogen de staten in het verenigd Europa geen uitzonderingsposities innemen om zich te vrijwaren van de concurrentie van andere EG-landen. In dat verband had hij scherpe kritiek op de uitzonderingspositie die Engeland nu inneemt op sociaal gebied. De andere Europese landen hebben Engeland toegestaan zich te gedragen als profiteur. De Europese integratie eist een grote verantwoordelijkheid van de lidstaten. Geelhoed wijst op de “perverse ontwikkeling” waarbij goed geschoolden uitwijken naar landen met lage belastingen, terwijl laag geschoolden juist worden gelokt door landen met goede sociale voorzieningen zoals Nederland.

De Nederlandse overheid staat volgens Geelhoed voor de taak om veel meer te inversteren dan tot nu toe. Het geld hiervoor moet komen uit bezuinigingen op de subsidies. Hoge belastingen hoeven op zich geen probleem te zijn, maar de overheid zal er wel veel meer aan moeten doen om aan de burgers te laten zien met welk doel ze het geld besteden.