Kort geding advocaat tegen dagblad

AMSTERDAM, 16 DEC. De Amsterdamse advocaat mr. J. Engelsma heeft een kort geding aangespannen tegen Het Parool naar aanleiding van een artikel afgelopen zaterdag waarin hij wordt beschuldigd feitelijk deel te hebben uitgemaakt van de organisatie van de deze zomer geliquideerde "mafiabaas' K. Bruinsma. Engelsma voelt zich aangetast in zijn eer en goede naam en eist rectificatie.

Volgens een uitgebreid achtergrondartikel zou Engelsma, die optrad als de raadsman van Bruinsma, in verscheidene gevallen een actieve rol hebben gespeeld in zakelijke transacties van diens imperium. Ook andere medewerkers van het advocatenkantoor Engelsma & Korvinus zouden zijn ingeschakeld bij de organisatie van Bruinsma.

Het zou hierbij onder meer gaan om het opzetten van fiscale constructies voor het witten van zwart geld en het exploiteren van hasj-koffieshops. In rapporten van Justitie werd Bruinsma beschouwd als de leider van een van de grootste misdaad-organisaties in Nederland. De handel in drugs zou daarbij voor een belangrijk deel van de inkomsten zorgen.

Engelsma wijst de beschuldigingen van betrokkenheid in de zaken van Bruinsma van de hand. “Ik zelf en mijn cliënten worden in een absoluut verkeerd daglicht geplaatst”, aldus de advocaat, die stelt dat “80 procent” van de genoemde feiten onjuist is. Morgenmiddag zal het kort geding plaatshebben voor de president van de Amsterdamse rechtbank.

De orde van advocaten zal de beschuldigingen tegen Engelsma nader bekijken. Mr. T.R. Bremer, de deken van de orde, noemt de berichten “buitengewoon verontrustend” voor zijn beroepsgroep. “Het was al schokkend dat de georganiseerde misdaad zijn intrede heeft gedaan in de Nederlandse verhoudingen. Als nu ook al advocaten als consigliere worden aangeduid is dat een ernstige zaak.”