Koerden

Floris van Straaten schrijft vrijdag 6 december over de Iraakse Koerden. Hij haalt vertegenwoordigers aan van de UNHCR onder anderen Jim Reynolds: “Als Saddam Hussein ophoudt met het bombarderen van Kalar, dan is het (vluchtelingen)probleem opgelost.” Voor Saddam Hussein is er echter geen enkele reden om op te houden met het bombarderen van de Koerden. Hij weet namelijk heel goed, dat voor het Westen de Koerden in tegenstelling tot de Koeweiti's niet onder de "nieuwe wereldorde' vallen. De onmacht van de Verenigde Naties om in te grijpen in interne tragedies daargelaten, is dit wel heel erg beschamend en tekenend voor de hypocrisie van het Westen.

Zolang de Koerden geen internationale ondersteuning krijgen voor hun streven naar autonomie, kan de schaamte van het Westen niet afgekocht worden met nooit toereikende humanitaire hulp.

    • M.J. Lenderink-Van Itallie