Kerstactie 1991

Kerstmis nadert, en dus is het tijd voor de kerstactie van de commissie Lezers van NRC Handelsblad. De bedoeling van de inzameling is om hulp te bieden aan mensen in moeilijke situaties of regelrechte nood. Dat kunnen daklozen zijn, drugsverslaafden, gehandicapten, of mensen met zo weinig bijstand of pensioen dat zij zich nooit een extraatje of een uitstapje kunnen veroorloven.

Het Lezersfonds bestaat al sinds 1928. Verheugend is dat de belangstelling van lezers om minder gelukkigen met Kerstmis éénmaal te laten delen in hun welvaart nog groot is. Vorig jaar kwam er ƒ 125.000 binnen.

De commissie heeft dit geld zo zorgvuldig mogelijk verdeeld over vele particuliere hulporganisaties in het land. Zij heeft gewetensvol geprobeerd om het geld terecht te laten komen waar de nood het hoogst is. Zij hoopt dat u ook dit jaar ruim zult willen bijdragen.

De leden van de commissie zijn: mevrouw mr. T. Faber-de Heer, voormalig hoofd afdeling Pers- en Publieksvoorlichting van het ministerie van justitie; mevrouw M.L. Tiesinga-Autsema, lid Eerste Kamer; drs. A.E. Jansen, klinisch psycholoog Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel te 's-Hertogenbosch; mr. O. Regout; mr. E.IJ. Spier, notaris te Amsterdam; J.Th. Balk, oud-redacteur van NRC Handelsblad; M. de Vries, ex-procuratiehouder-controller Algemeen Handelsblad.

Maak uw gift a.u.b. over op postgiro 28 06 200 ten name van Fonds van NRC Handelsbladlezers, Amsterdam.