Justitie zet in twee acties asielzoekers Nederland uit

LEUSDEN- EINDHOVEN, 16 DEC. In alle vroegte zijn vanmorgen 43 Russische joden uit het Eindhovense asielzoekerscentrum Beatrixoord van hun bed gelicht en op het vliegtuig naar Tel Aviv gezet.

Eén asielzoeker, die bij de komst van de politie uit een raam op de eerste verdieping naar buiten sprong, is met ernstig rugletsel in een Eindhovens ziekenhuis opgenomen.

Afgelopen zaterdag zijn drie hongerstakende Vietnamese asielzoekers in Leusden, die in Nederland uitgeprocedeerd waren, in de vroege ochtend door de politie opgehaald. Uit het asielzoekerscentrum in Rijsbergen heeft de politie één man meegenomen. De vier zijn op het vliegtuig naar de Tsjechoslowaakse hoofdstad Praag gezet.

Volgens de coördinator van het honderd man sterke politieteam dat bij de uitzetting van de Russische joden was betrokken, is de actie rustig verlopen. Tegen de uitzetting van de Vietnamezen is door vertrouwensarts A. van Es protest aangetekend bij staatssecretaris Kosto (justitie). Hij acht "arrestatie en vervoer van de hongerstakers', die hij als patiënt beschouwt, "medisch onverantwoord'.

“Asielzoekers dreigen in het democratisch gat van Europa te vallen”, aldus mr. J.A. Hoeksma, vice-voorzitter van VluchtelingenWerk in een reactie op de uitzetting van de Vietnamezen: “Ambtenaren van justitie hebben gezegd dat uitvoering wordt gegeven aan de wet. Maar het is duidelijk dat de dilemma's daarvan steeds knellender worden.”

VluchtelingenWerk heeft wel begrip voor de uitzetting van de joods-Russische asielzoekers vanmorgen. Zij hebben, aldus een woordvoerder, “in een democratisch land als Israel geen reëel gevaar te duchten.”

Pag 3:

"Acties bij uitzettingen uitzonderlijk'

De coördinator van het politieteam dat de uitzetting van de Russische joden uitvoerde was tevreden: “We hebben netjes aangeklopt en iedereen een pamflet in het Russisch en het Nederlands gegeven waarin duidelijk te verstaan werd gegeven wat we kwamen doen. Iedereen kreeg ruimschoots de tijd zich te wassen en aan te kleden. Er hing een sfeer van grote gelatenheid.”

Vijf van de Russische joden, die bij de actie van de politie lijdelijk verzet pleegden, moesten in de bussen worden gedragen die de groep naar het vliegveld Welschap brachten. In eerste instantie zouden vanmorgen 51 Russisch-joodse asielzoekers het land worden uitgezet omdat zij als economische vluchtelingen worden beschouwd. De advocaten waren niet gewaarschuwd, omdat de 51 volgens Justitie en politie waren uitgeprocedeerd.

Op het vliegveld kwam men echter tot de ontdekking dat drie van de asielzoekers, die al in het vliegtuig zaten, nog een procedure tegen de staat hadden lopen. De drie werden teruggebracht naar het asielzoekerscentrum, evenals de vrouw en het kind van de man die uit het raam was gesprongen. De man die uit het raam is gesprongen brak zijn been. Verder blijkt een lendewervel zwaar beschadigd. Zijn vrouw en kind mogen zolang hij wordt verpleegd in Nederland blijven.

In Beatrixoord verblijven nog 47 Russische joden uit Israel, in afwachting van het resultaat van de behandeling van hun procedure. Vorige week verzette de Eindhovense groep zich nog met succes tegen uitzetting. Elders in het land verblijven nog 150 à 200 Russische joden, die hier hun toevlucht hebben gezocht, omdat zij teleurgesteld zijn over de wijze waarop zij in Israel worden behandeld.

De woordvoerder van het ministerie van justitie zei vanmorgen te geloven dat de uitzetting van de overige asielzoekers minder problemen zal opleveren: “Deze actie beschouwen wij als uitzonderlijk. We verwachten dat verdere uitzettingen normaal verlopen, nu deze groep gezien heeft dat niet aan uitzetting valt te ontkomen”.

De uitgeprocedeerde Vietnamese asielzoekers kunnen met een honger- of dorststaking geen verblijf in Nederland kunnen afdwingen, stelt Justitie. Staatssecretaris Kosto vindt dat de Vietnamezen zonder enig risico voor eigen leven naar Tsjecho-Slowakije kunnen worden teruggestuurd. Volgens hun advokaat lopen de mannen daar gevaar wegens de opkomende vreemdelingenhaat. Een woordvoerster van Justitie bevestigt dat bij het ophalen van de asielzoekers geen arts aanwezig was. Volgens haar was medische controle ook niet nodig omdat ze “relatief kort in hongerstaking waren”.

Het ministerie van WVC is ontstemd dat zij buiten de besluitvorming over de actie in Eindhoven is gehouden door premier Lubbers en Justitie. De politie van Eindhoven was woensdag al gevraagd een draaiboek voor de actie te maken.