Iberische landen trekken profijt uit "Maastricht'

MADRID, 16 DEC. Portugal en Spanje hebben dit weekeinde afgesproken zo snel mogelijk een gezamenlijk plan voor de verbetering van de infrastructuur op verkeersgebied te ontwikkelen. Beide landen hopen op die manier maximaal te profiteren van de oprichting van het EG-fonds voor grote verkeersprojecten, waartoe in Maastricht besloten is.

De Portugese premier Cavaco Silva en zijn Spaanse ambtgenoot Gonzalez kondigden zaterdag aan, dat in januari een commissie van specialisten aan het werk zou gaan en dat de plannen uiterlijk in maart op ministersniveau afgerond moeten zijn. Portugal vervult in de eerste helft van het komende jaar het voorzitterschap van de gemeenschap. De regeringsleiders kwamen zaterdag in gezelschap van hun belangrijkste ministers en staatssecretarissen in Trujillo (in de Spaanse provincie Extremadura) bijeen om de resultaten van "Maastricht' te evalueren en het Portugese voorzitterschap voor te bereiden.

Vooral Gonzalez heeft zich in Maastricht bijzonder sterk gemaakt voor maatregelen die de zuidelijke landen van de EG ten goede komen en die door het rijke noorden moeten worden betaald. Hoewel het principe van "sociale cohesie' tijdens de top is aanvaard, moet over de hoogte van de bijdragen nog een besluit worden genomen. Gonzalez zei tijdens een gezamenlijke persconferentie met Cavaco Silva erop te vertrouwen dat onder diens leiding het komende half jaar voor de praktische invulling zal worden gezorgd.

De twee regeringsleiders stelden vast dat de traditioneel moeizame betrekkingen tussen Spanje en Portugal aanzienlijk verbeterd zijn sinds beide landen lid zijn van de EG. Men beseft, dat het Iberisch schiereiland gezamenlijke belangen te verdedigen heeft in Brussel. De Portugese vrees voor overheersing door het machtige, en enige, buurland kwam echter ook in Trujillo tot uiting in de onduidelijkheid die Cavaco liet bestaan over zijn aanwezigheid tijdens de "Ibero-Amerikaanse top' die eind juli in Madrid wordt gehouden.

Aanleiding voor deze bijeenkomst, waarvoor alle regeringsleiders van Latijns Amerika zijn uitgenodigd, is het vijfde eeuwfeest van de ontdekking van Amerika. Lissabon meent echter dat Spanje zichzelf hierbij teveel in het middelpunt plaatst, ten koste van het Portugees sprekende deel van de Ibero-Amerikaanse gemeenschap. Cavaco zei “inhoud en werkwijze” van de voorgenomen conferentie nog nader te willen bestuderen, alvorens een besluit te nemen over het niveau waarop Portugal zich zal laten vertegenwoordigen.