Hof wijst akkoord EG met EVA af

BRUSSEL, 16 DEC. Het akkoord tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) kan vandaag niet worden geparafeerd. Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg vindt dat het juridische mechanisme dat werd opgezet voor de nieuwe "Europese Economische Ruimte' (EER), die eind oktober door de twee handelsblokken werd opgericht, niet verenigbaar is met het Verdrag van Rome.

De Europese Commissie heeft gisteren in een spoedzitting het negatieve advies van het Hof besproken. De verwachting is dat de ministers van buitenlandse zaken van de EG vandaag de Europese Commissie opdracht zullen geven de mogelijkheden te onderzoeken een uitweg te vinden uit de ontstane impasse.

In zijn advies zegt het Hof dat de dertien rechters fundamentele bezwaren hebben tegen de constructie in het EG-EVA-akkoord dat het Hof zal worden uitgebreid met vijf rechters uit de EVA-landen (Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Finland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) wanneer zich geschillen voordoen over de interpretatie van EER-wetgeving. “Het Hof gelooft dat dit rechtspraak-mechanisme niet verenigbaar is met het Verdrag van Rome en dat het niet voldoende zou zijn de wettelijke basis van het (EER-)akkoord te wijzigen om die onverenigbaarheid op te heffen.”

Het Hof, de enige instantie die bevoegd is de wetgeving van de Europese Gemeenschap te interpreteren, is bang dat zich uit uitspraken van een met EVA-rechters uitgebreid college jurisprudentie zou kunnen ontwikkelen die niet spoort met de jurisprudentie zoals het Hof die zelf heeft ontwikkeld. Anderzijds bestaat de vrees dat nationale rechtbanken in EVA-landen zich minder gelegen zullen laten liggen aan EG-wetgeving dan die van EG-lidstaten, die verplicht zijn zich neer te leggen bij uitspraken van het Hof.

Brusselse diplomaten geloven intussen dat “het Hof beren op de weg ziet”. De Europese Commissie heeft echter de nu ontstane situatie aan zichzelf te wijten omdat ze het Hof om een advies heeft gevraagd, wat strikt genomen niet noodzakelijk was.