Handbal

De najaarsvergadering van het Nederlands Handbal Verbond heeft de door het hoofdbestuur noodzakelijk geachte contributieverhoging à vijf gulden per lid geaccepteerd.

De afdelingen Amsterdam en Haarlem stelden voor een budget-bewakingsinstituut te installeren die voor de voorjaarsvergadering, in juni 1992, voor de bezuiniging van twee ton moet zorgen. Het NHV had een aantal jaren afgezien van contributieverhogingen en kwam daardoor in financiële moeilijkheden.