Emissies enige inspiratie voor stille obligatiemarkt

UTRECHT, 16 DEC. Zo tegen het einde van het jaar heeft menig Nederlands institutioneel belegger zijn positie ingenomen. Het si daardoor rustig op de Nederlandse obligatiemarkt. Dit jaar blijven ook de buitenlandse beleggers weg. Dat er toch nog enig leven was vorige week, was uitsluitend te danken aan nieuwe emissies.

De rust is vooral ingegeven door de turbulente situatie in de Sovjet Unie. Het sterk op Oost-Europa gerichte Duitsland veroorzaakt, door de sterke invloed op de Nederlandse obligatiemarkt, een afwachtende houding bij Nederlandse beleggers.

Ook de uitkomst van de EG-top kon hierin geen verandering brengen. De top heeft wel tot gevolg dat de Ecu obligatiemarkt nu definitief kan uitgroeien tot een volwaardige markt. Vrees dat deze markt zal doodbloeden, zoals ooit de markt voor junkbonds en die voor perpetuele leningen, lijkt meer dan ooit ongegrond. Voor de Nederlandse markt heeft "Maastricht' echter op korte termijn geen gevolgen gehad.

Maar vrijdag was er dan eindelijk de nieuwe staatslening. Omdat deze al een paar weken in de lucht hing en steeds niet kwam, konden derden profiteren van de ontstane situatie. In korte tijd brachten vier verschillende debiteuren leningen op de markt. De staatslening met een looptijd van vijftien jaar - een coupon van 8,75% en storting op 15 januari van het volgende jaar - is vooral in trek bij binnenlandse institutionele beleggers. De vorige 15-jarige lening zit zó in vaste handen, dat er nog maar weinig handel in was. Door de nieuwe emissie is daar direct verandering in gekomen en vrijdag vond bijna de helft van alle beursomzet plaats in deze ene lening.

Voor het weekend werd de markt verrast door het oplopen van de korte rente en de daarop volgende verhoging van het tarief voor speciale beleningen. Dit tarief, dat sinds augustus al op 9 procent staat, is door DNB voor de nieuwe belening, die vandaag ingaat, op 9,2 procent gesteld.

Internationale obligatiemarkten

Voor een aantal Europese obligatiemarkten was Maastricht de afgelopen week belangrijker dan de Sovjet-Unie. Met name de hoogrentende landen, zoals Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk, konden profiteren van de monetaire en politieke akkoorden. Deze landen worden geacht stringente maatregelen te treffen om hun economieën meer in lijn te brengen met de overige landen. Dit zal resulteren in lagere rentestanden. In het Verenigd Koninkrijk speelde bovendien het politieke succes van Major de obligatiemarkt in de kaart. En nadat minister van financiën Norman Lamont opnieuw benadrukte dat het Britse monetaire streven gericht zal blijven op toetreding van het Britse pond tot de nauwe (2,25 procent) EMS-band, kon de Engelse 10-jaars rente met 17 basispunten dalen tot 9,55 procent.

Naast de koersstijgingen op de hoogrentende Europese obligatiemarkten was vorige week een tweede trend waarneembaar. Het betrof de herallocatie van vastrentende beleggingen over de valutasegmenten ten koste van D-mark leningen. De Duitse obligatiemarkt had - in verband met de onzekere uitkomst van de top - eerder als vluchthaven voor beleggers gediend. Nu aan deze onzekerheid een einde is gekomen, neemt de vraag naar Duitse obligaties af. Met name Franse franc leningen konden hiervan profiteren. Waar een week geleden het 10-jaars Frans-Duitse rente-ecart nog rond een niveau van 0,7 procentpunt schommelde, stond dit vanochtend op 53 basispunten.

Ook Amerika was positief over de rente. Beleggers gaan ervan uit dat, terwijl de inflatie onder controle is, het economische herstel nog niet is ingezet, De koersstijgingen van de afgelopen weken konden hierdoor worden gecontinueerd. Het rendement op de 30-jaars treasury daalde per saldo met 4 basispunten tot een niveau van 7,77 procent.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco.