Doping in DDR

Topsport en doping was in de vroegere DDR een zaak van de Stasi, de staatsveiligheidsdienst.

Volgens de ex-voorzitter van de Duitse Sport Federatie Von Richthofen, zag de Stasi er op toe dat vrijwel alle coaches, trainers, artsen en officials betrokken waren bij de opzet en uitvoering van dopingprogramma's. Het gebruik van doping werd beschouwd als een politieke noodzaak. Atleten die weigerden te slikken werden zonder pardon terzijde geschoven.