VEB meldt 'dievenbod' op Bobel dat er nooit van is gekomen

AMSTERDAM, 14 DEC. De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) meldt dat een aan Bobel gelieerde vennootschap rond 21 oktober van plan was een bod uit te brengen op de uitshande aandelen Bobel. De VEB baseert die stelling op een door Bobel vervaardigd, maar nooit uitgegeven persbericht, waar de VEB de hand op heeft weten te leggen.

Bobel is een vennootschap die vrijwel zijn hele vermogen heeft uitgeleend aan de Zwitserse financieringsmaatschappij Sasea. Beide ondernemingen worden gezien als vehikels van de Italiaanse zakenlieden Paretti en Fiorini. die langs deze weg de Amerikaanse filmstudio MGM overnamen.

In het nooit gepubliceerde 'persbericht', dat vandaag integraal staat afgedrukt in het maandblad 'Effect' van de VEB, staat dat een aan Sasea gelieerde holding in oktober van dit jaar een bod wilde uitbrengen op de uitstaande aandelen Bobel.

In het 'persbericht' van Bobel -- waarvan VEB-directeur mr. R.A.E. de Haze Winkelman zegt dat het hem is “toegespeeld"-- zou hebben gestaan dat Bobel “na moeizame onderhandelingen" met haar bankier Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) en New Side Holding 1 de laatste bereid had gevonden om een bod op de aandelen Bobel uit te brengen. New Side is gelieerd aan Sasea.

De VEB concludeert uit het stuk dat CLBN nog steeds betrokken is bij Bobel. Volgens de VEB had CLBN-topman W. Van Driel verklaard dat dit niet meer zo was. Die betrokkendheid is volgens de VEB van belang “omdat de bank waarschijnlijk betrokken is bij het uitlenen van het hele actief van Bobel aan het op dat moment wankelende Sasea.

CLBN ontkende gisteren elke betrokkenheid bij de gesuggereerde actie en wijst erop dat de uitspraak van Van Driel was, dat de bank geen begeleiding zou geven bij een eventuele herintroduktie op de beurs.

Bobel ontkent dat zij bet door de VEB onthulde persbericht heeft opgesteld. Het bureau dat alle persberichten voor Bobel verzorgt, noemt het een “volstrekt raadsel" waar het bericht vandaan komt.

Bobel vroeg op 17 oktober aan het bestuur van de Amsterdamse effectenbeurs de beursbandel in haar aandelen en converteerbare obligaties te onderbreken omdat een belangrijke mededeling op komst was. Diezelfde dag liet het beursbestuur echter weten dat Bobel samen met Chamotte Unie en Melia, per 23 oktober uit de officiele notering werden verwijderd.

Verder stelt de VEB dat “onomstotelijk" is vastgesteld dat Bobel een intrinsieke waarde heeft van 11,80 gulden per aandeel. De VEB noemt het nooit gedane bod een 'dievenbod'.