V-raad stuurt waarnemers naar Joegoslavië

NEW YORK- LJUBLJANA, 14 DEC. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is van plan een kleine groep VN-waarnemers naar Joegoslavië te sturen om het vredesproces daar in leven te houden.

De maatregel heeft mede ten doel, aldus diplomaten in New York, de erkenning van Kroatië en Slovenië door Duitsland te voorkomen.

De waarnemers moeten de vooruitgang van de strijdende partijen in de gaten houden op weg naar het (14de) staakt-het-vuren, waartoe zij op 23 november in Genève besloten. Op het ogenblik wordt in Kroatië zwaar gevochten.

Het voorstel om een groep van minder dan 100 waarnemers, onder wie ook militairen, naar Joegoslavië te sturen - waarover in principe overeenstemming is bereikt - is afkomstig van Frankrijk en Groot-Brittannië, die vrezen dat niet-ingrijpen door de Verenigde Naties het conflict alleen maar kan verergeren. Wat dat betreft is men bang dat Duitse erkenning van Kroatië de weg zal bereiden voor Duitse wapenleveranties. Duitsland heeft overigens nooit gezegd dat het wapens zou sturen.

Secretaris-generaal Javier Perez de Cuellar, zijn speciale afgezant voor Joegoslavië Cyrus Vance en de leden van de raad zijn het eens dat er nu geen vredesmacht kan worden gestuurd. “Wat nu wordt gesuggereerd is een gestage ontwikkeling in de richting van een vredesbewarende operatie”, zei de Britse VN-ambassadeur Sir David Hannay. “Als de voorwaarden voor een vredesbewarende operatie dan worden vervuld - en dat betekent een effectief staakt-het-vuren - zouden de VN klaar staan om snel te interveniëren als de Veiligheidsraad het groene licht geeft.”

Volgens diplomaten zal het sturen van een kleine waarnemersmacht Duitsland laten zien dat de internationale gemeenschap zich inspant de crisis in Joegoslavië op te lossen. Op die manier zou bondskanselier Kohl ervan moeten worden weerhouden voor Kerstmis Kroatië en Slovenië te erkennen, zoals hij heeft aangekondigd. Perez de Cuellar heeft de Europese Gemeenschap gewaarschuwd dat zo'n erkenning rampzalige gevolgen zou hebben. (AP, UPI)

De gevechten in Kroatië hebben gisteren aan elf mensen het leven gekost. Podravska Slatina was het doelwit van een federale artilleriebeschieting. Inzet van het offensief van het federale leger is de 25 kilometer noordwestelijk van Podravska Slatina gelegen stad Virovitica. Deze aan de Hongaarse grens gelegen stad is de noordoostelijke grensplaats op de kaart van een Groot-Servië.

Bij Pakrac werd gevochten om de controle over autoweg Okucani-Virovitica. Kroatische eenheden slaagden er daar deze week in het federale leger zware verliezen toe te brengen. Vanuit Bosnië heeft het leger daarom donderdag nieuwe manschappen en materieel naar Pakrac gebracht, waarna de strijd gisteren met nieuw elan werd voortgezet.

In oostelijk Kroatië werd de slag om de hoofdstad van Slavonië, Osijek, voortgezet. Zowel door de Kroatische Nationale Garde als door het federale leger werden daar versterkingen aangevoerd. In het westen van Kroatië werd gevochten om de autoweg Otocac-Gospic. Ook in Centraal-Kroatië, bij Karlovac en Sisak, laaide de strijd opnieuw op.

    • Theo Engelen