Referendum in Amsterdam is nu vrijwel zeker

AMSTERDAM, 14 DEC. Het college van B en W in Amsterdam heeft gisteren het advies overgenomen van de commissie die het referendum over de verkeersproblematiek in de binnenstad begeleidt.

Daarmee is het vrijwel zeker dat de volksraadpleging volgend jaar maart doorgaat. Volgende week buigt de gemeenteraad zich definitief over de voorgestelde keuze die de inwoners van Amsterdam voorgelegd krijgen. Zoals het voorstel er nu ligt bestaat de keuze uit een beleid waarbij de auto evenveel ruimte krijgt en een beleid waarbij de auto veel minder ruimte krijgt dan in het programma-akkoord van PvdA, D66, VVD en Groen Links het geval is. Inmiddels wil het Amsterdamse bedrijfsleven in de vorm van de Vereninging Amsterdam City de gemeente dwingen de voorbereidingen voor het referendum stop te zetten omdat de uitkomst van de raadpleging in strijd zou zijn met eerdere afspraken met de gemeente over de toegankelijkheid van de binnenstad. Het kort geding dient maandag.