ramsj

Ernst Pawel: Het leven van Frans Kafka Paperback, Van Gennep 1988, van ƒ 34,50 voor ƒ 12,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Lisette Lewin: Het clandestiene boek 1940-1945 Paperback, Van Gennep 1983, van ƒ 32,50 voor ƒ 9,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Marja Wagenaar: Herinneringen aan Joop den Uyl Paperback, Van Gennep 1988, van ƒ 19,50 voor ƒ 4,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Gerald Clarke: Truman Capote Paperback, Veen 1989, van ƒ 49,90 voor ƒ 18,90. De Slegte

B.C. de Pater e.a. (red.): Nederland in delen. Een regionale geografie. Gebonden, De Haan 1989, twee delen, van ƒ 199,00 voor ƒ 59,90. Steven Sterk, Servetstraat 3, Utrecht 030 - 334973

Joop de Jong: Een deftig bestaan. Paperback, Kosmos 1987, van ƒ 29,90 voor ƒ 8,95. De Slegte Schilderkunst van A to Z Gebonden, Rebo 1990, van ƒ 225,00 voor ƒ 49,90. Donner Rotterdam, Scheltema, Holkema, Vermeulen (SHV) in Amsterdam.

J. van der Korst: Om lijf en leven Paperback, Bohn SH 1988, van ƒ 52,75 voor ƒ 10,00. SHV Amsterdam.

Ernst Pawel: Het leven van Frans Kafka

Paperback, Van Gennep 1988, van ƒ 34,50 voor ƒ 12,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Volgens sommige critici de definitieve biografie van Kafka. Pawel nuanceert hierin het beeld dat zowel door Kafka zelf als door eerdere biografen is geschetst. Kafka was wel neurotisch en gekweld, aldus Pawel, maar het beeld van zijn huiveringwekkende zelfdestructie'' is in veel opzichten overdreven.

Lisette Lewin: Het clandestiene boek 1940-1945

Paperback, Van Gennep 1983, van ƒ 32,50 voor ƒ 9,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Vlot geschreven relaas over Nederlandse schrijvers, uitgevers en drukkers in de Tweede Wereldoorlog. Lewin voerde gesprekken met veertig betrokkenen, waaronder Lubberhuizen, Nagel, Jaap Romijn en Theun de Vries. Met name drukkers en binders werden in eerdere werken over dit onderwerp nog al eens over het hoofd gezien. Rommelig van opzet (...) maar een spannend boek'', oordeelde Frits Groeneveld indertijd in NRCHbd.

Marja Wagenaar: Herinneringen aan Joop den Uyl

Paperback, Van Gennep 1988, van ƒ 19,50 voor ƒ 4,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Joop, je hebt een goede strijd gestreden. Ga in vrede.'' Dat schreef Van Agt aan de toen stervende Den Uyl. Wiegel componeerde met moeite een heel klein briefje. Dat bekent hij in deze interviewbundel waarin ook zes artikelen over Den Uyl zijn opgenomen van o.a. Ed van Thijn en Adriaan Morriën.

Gerald Clarke: Truman Capote

Paperback, Veen 1989, van ƒ 49,90 voor ƒ 18,90. De Slegte

Het enorme succes van In Cold Blood maakte Capote in 1966 in een klap tot het troetelkindje van de internationale jet-set. Meteen in datzelfde jaar, aldus Clarke, zette de neergang in. Hoe het van de top kon verlopen naar zijn dood, is een absoluut fascinerend en zelfs angstaanjagend verhaal dat door Clarke met integriteit en een goed gevoel voor dosering wordt verteld'', oordeelde Jan Donkers indertijd in deze krant.

B.C. de Pater e.a. (red.): Nederland in delen. Een regionale geografie.

Gebonden, De Haan 1989, twee delen, van ƒ 199,00 voor ƒ 59,90. Steven Sterk, Servetstraat 3, Utrecht 030 - 334973

Volgens het omslag het standaardwerk op het gebied van de regionale geografie in Nederland''. Na een algemene historische inleiding worden in 46 korte hoofdstukken de huidige ontwikkelingen in de diverse regio's beschreven. Twee delen, mooi uitgegeven, goed geïllustreerd en met veel kaarten, historisch en modern. Wat jammerlijk ontbreekt is een register.

Joop de Jong: Een deftig bestaan.

Paperback, Kosmos 1987, van ƒ 29,90 voor ƒ 8,95. De Slegte

Toegankelijk geschreven studie over het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw. De ruim voorradige vrije tijd vulde men met ritjes in koetsen, kunst en cultuur en natuurlijk talrijke visites, diners en partijtjes. Door een geslepen huwelijkspolitiek wisten de edelmogende burgerheren'' macht en rijkdom binnen de kring van de regentenfamilies te houden.

Schilderkunst van A to Z

Gebonden, Rebo 1990, van ƒ 225,00 voor ƒ 49,90. Donner Rotterdam, Scheltema, Holkema, Vermeulen (SHV) in Amsterdam.

Lijvig naslagwerk over de geschiedenis van de schilderkunst van oorsprong tot heden'', zoals het in de ondertitel heet. Met achttienhonderd alfabetisch gerangschikte onderwerpen die zijn verluchtigd met ruim 1200 kleurafbeeldingen. Zonder brondvermeldingen of literatuurverwijzingen en soms wel erg beknopt, maar toch een erg handig naslagwerk.

J. van der Korst: Om lijf en leven

Paperback, Bohn SH 1988, van ƒ 52,75 voor ƒ 10,00. SHV Amsterdam.

Gedegen studie over de gezondheidszorg en de geneeskunst in Nederland van omstreeks 1200 tot 1960, een van de zeer weinige boeken over dit onderwerp. Nogal stijf en academisch van toon maar ook met oog voor onderhoudende details. Plus register en een uitgebreide bibliografie. De ingeleverde illustratie is van Marja Wagenaar: Herinneringen aan Joop den Uyl.

    • Ewoud Sanders