Rabobank voert betaaltarief in voor particulier

ROTTERDAM, 14 DEC. De Rabobank voert als eerste grote bank in Nederland tarieven in voor houders van een particuliere betaalrekening. De kosten, minimaal 25 gulden per jaar, lopen op naarmate ze meer diensten gebruiken.

De Rabobank, die enkele jaren terug ook als eerste grote bank haar zakelijke rekeninghouders tarieven voorschotelde, zegt de maatregel te nemen om haar verliezen op het particuliere betalingsverkeer (vorig jaar 370 miljoen gulden) te verminderen. Door een prijskaartje aan bepaalde diensten te hangen, zoals het gebruik van acceptgiro's, kan de bank klanten in de richting van doelmatiger en goedkopere betaalvormen dwingen, zoals automatische incasso.

Klanten van de Rabobank hoeven na de invoering van de heffingen niet per definitie duurder uit te zijn. Gelijktijdig verhoogt zij de creditrente: met 0,25 procentpunt voor saldi tot 2500 gulden, met 0,5 procentpunt daarboven. Ook schaft de bank bij girale betaling de valutering af; de periode dat geld tijdens een overschrijving even "zoek' is en zij de rente incasseert.

Het "Standaardpakket Betaaldiensten' kost 25 gulden per jaar. Omgeslagen op 4 miljoen rekeninghouders levert dit de Rabobank 100 miljoen op. Klanten die meer dan 24 acceptgiro's of 18 handgeschreven bankgiro's per jaar versturen, betalen daarboven 30 respectievelijk 50 cent per stuk. Wie meer dan eens per maand geld aan de balie opneemt bij een Rabokantoor met geldautomaat, betaalt per keer een gulden. De bank wil het particuliere betalingsverkeer in 1995 kostendekkend hebben. Ze zegt per saldo geen verlies van klanten te verwachten.

Konsumenten Kontakt meent dat de maatregelen 90 procent van de Rabo-rekeninghouders “fors meer” geld gaan kosten. “Ieder die betalingen graag zelf in de hand houdt en dus geen gebruik wil maken van automatische incasso, zal dat in zijn portemonnaie voelen. Dit geldt ook voor ouderen, die moeilijk overweg kunnen met het automatisch betalingsverkeer en hun geld graag bij de kas ophalen,” aldus de consumentenorganisatie. Ze hekelt ook de verslechtering van de Rabo-service; wie vaker dan eens per twee weken een rekeningafschrift wil, betaalt voor elk afschrift meer 50 cent.