Partijcongres van Groen Links verstoot Europarlemtariër Verbeek

AMSTERDAM, 14 DEC. H. Verbeek, lid van het Europarlement, is niet langer een vertegenwoordiger van Groen Links. Hij blijft wel tot 1994 op persoonlijke titel lid van de Europese Regenboogfractie. Het partijcongres van Groen Links schaarde zich gisteren met een kleine meerderheid achter het partijbestuur dat “een streep onder de affaire” wilde zetten.

Volgens de afspraken gemaakt binnen de Europese Groen Linksfractie had Verbeek (ex-PPR) in 1992 zijn zetel moeten overdragen aan een ex-PSP'er. Verbeek vecht deze regeling al sinds kort na zijn verkiezing in 1989 aan. Het bestuur, nu gesteund door het congres, hield hem echter aan de afspraak.

De uitstoting als vertegenwoordiger betekent niet dat Verbeek wordt geroyeerd als partijlid. Verbeek nam tijdens het congres zijn eerder gedane beschuldigingen van "stalinisme' terug, maar zei dat de gevolgde procedures wel “Kafka, Orwell en Macchiavelli” in gedachten riepen.

Het Groen-Linkscongres zag met een grote meerderheid af van verplichte quotering van vrouwen en migranten in bestuursfuncties en politieke kandidaatstellingen. De eerder vastgestelde quota van vijftig procent vrouwen en vijf procent migranten worden nu "streefcijfers' in de voortgaande poging tot “feminisering en migrantisering van de partij”, zoals een afgevaardigde het formuleerde.

Groen Links gaat voortaan per referendum onder de leden bepalen wie de lijsttrekker voor de Tweede-Kamerverkiezingen wordt. De winnende kandidaat moet minstens de helft van het aantal uitgebrachte stemmen krijgen. Het referendum voor de opvolging van R. Beckers zal waarschijnlijk eind 1993 worden gehouden.

Het congres bleek inzake politieke samenwerking met de PvdA en D66 verrassend minder schroomvallig dan het partijbestuur. Een motie van het partijbestuur om wel met de andere progressieve partijen te gaan praten, maar een fusie volstrekt niet te overwegen werd goedgekeurd, maar het congres bepaalde expliciet dat er “op dit moment” van samengaan geen sprake kan zijn. De fusiemogelijkheid werd opengehouden. Het partijbestuur verklaarde overigens dat het zelf al een verzoek tot samenwerking aan de PvdA en D66 had gericht, voordat de PvdA een paar maanden geleden met het voorstel kwam.