Openbare scholen in een stichting

DEN HAAG, 14 DEC. Openbare scholen moeten net als bijzondere scholen bestuurd kunnen worden door een stichting en niet alleen door publieke organen zoals de gemeente. Daartoe dient de wet te worden gewijzigd.

Dit is de belangrijkste aanbeveling van de Tijdelijke adviescommissie Samenwerkingsscholen in een nog vertrouwelijk advies aan staatssecretaris Wallage (onderwijs). Uitvoering van het advies kan op den duur leiden tot opheffing van het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs, dat het CDA altijd heeft verdedigd. Het rapport van de onafhankelijke commissie onder leiding van J.G. Kraaijeveld-Wouters, burgemeester van Hilversum, zal maandag openbaar worden gemaakt.

De commissie moest onderzoeken welke wettelijke knelpunten er bestaan bij de vorming van zogeheten samenwerkingsscholen en hoe deze kunnen worden opgelost. Op deze scholen, waarvan er zo'n 210 in basis-, voortgezet en beroepsonderwijs bestaan, werken confessionele en niet-confessionele groepen samen. De samenwerkingsscholen komen vaak voort uit een fusie van openbare en bijzondere scholen, bijvoorbeeld als er in een dorp te weinig kinderen zijn om nog aparte basisscholen voor beide categorieën in stand te houden. Ook tijdens de grote fusies in het middelbaar beroeps- en agrarisch onderwijs van de laatste jaren is het aantal samenwerkingsscholen sterk toegenomen.

Het belangrijkste probleem bij de totstandkoming van samenwerkingsscholen is de vraag welke bestuursvorm ze moeten krijgen: de publieke waarbij gemeentelijke controle is gewaarborgd, of de private, bijvoorbeeld in de vorm van een stichting. De meeste samenwerkingsscholen hebben de laatste bestuursvorm. Dat roept onder meer de vraag op of daarmee niet de grondwettelijke plicht van de overheid in het gedrang komt om voor voldoende openbaar onderwijs te zorgen.

    • Kees Versteegh