Meppeler Machinefabriek

De Meppeler Machinefabriek heeft voor dertig indirecte medewerkers collectief ontslag aangevraagd.

De onderneming is in de rode cijfers terechtgekomen. Er is sprake van een onevenwichtige verdeling tussen direct en indirect personeel, mede door verzelfstandigingen van dochterbedrijven in het verleden. Voorts heeft de invoering van een gewijzigd subsidiebeleid grote invloed uitgeoefend op de markt voor kleine CV-ketels, een van de produkten van het bedrijf.