Medicopharma deel kwijt

De groothandelsactiviteiten van de in surséance van betaling verkerende Medicopharma worden afgezonderd en ondergebracht in een nieuwe vennootschap, Medicopharma Groothandel BV.

Deze zal de afspraken met de bestaande afnemers nakomen. Voor Tholen in Nieuwegein, een vrij kleine dochter die zich richt op de tandverzorgingsmarkt, is intussen het faillissement aangevraagd.

Dit is de huidige stand van zaken in de sanering van de groep. Deze sanering is volgens de bewindvoerders eigenlijk al voor het ingaan van de surséance begonnen. Zo was al een begin gemaakt met de liquidatie van de Britse groothandelsactiviteiten. Onderhandelingen over de verkoop van Pennex in Amerika en Aesculaap in Nederland bevinden zich in een vergevorderd stadium.

Directie en bewindvoerders zien goede toekomstkansen voor de overgebleven Nederlandse bedrijven. De vooruitzichten zijn zodanig, dat huisbankier ABN Amro heeft besloten het bestaande krediet te continueren.