Duitsland zal te hard rijden hard aanpakken

BONN, 14 DEC. Duitse automobilisten die de verkeersveiligheid bedreigen door in druk verkeer (veel) te hard rijden, de zogenoemde Raser', mogen niet alleen op boetes rekenen maar eventueel ook op intrekking van hun rijbewijs voor korte of lange tijd. Dat heeft het Bundesgerichtshof (BGH), op dit stuk de hoogste Duitse rechter, bevestigd in een beroepszaak.

Het hof sloot zich daarmee aan bij een praktijk die in enkele Duitse deelstaten al werd toegepast en nu in heel West-Duitsland kan gaan werken. Op Westduitse autowegen geldt een adviessnelheid (130 km- uur) maar - tenzij apart aangegeven - geen maximumsnelheid.

Op de Autobahn wordt, behalve in de rechterrijstrook, vaak heel wat harder dan 130 km gereden. Voortaan geldt dat wie zeer hard rijdt en daarbij te weinig afstand houdt, direct zijn rijbewijs kan verspelen. (In Oost-Duitsland zijn voorlopig de DDR-regels van kracht gebleven, nergens mag harder dan 100 worden gereden, de alcoholgrens is nul, tegen 0,8 promille in West-Duitsland.)

In Noordrijn-Westfalen, de deelstaat met de meeste inwoners (18 miljoen), auto's en autowegen, is de politie met een nieuw mobiel systeem van dubbele foto- en videoregistratie van verkeerszondaars begonnen. Op verdekte plaatsen, in de berm en aan bruggen en viaducten bijvoorbeeld, gaan videocamera's niet alleen snelheidsoverschrijdingen maar ook het verkeersgedrag “tussen de camera's” volgen. Als zulk gedrag de veiligheid bedreigt (onder andere door te weinig afstand houden, gevaarlijk inhalen of verkeerd invoegen) kunnen in de buurt opgestelde politieteams direct ingrijpen en zonodig een rijverbod opleggen.

Het Westduitse wegenverkeersrecht onderscheidt tussen 1) lichte overtredingen met een maximumboete van 75 mark (als foutief parkeren en kleine zonden tegen de maximumsnelheid); 2) ernstiger overtredingen (zoals stoplichten negeren, de maximumsnelheid stevig overschrijden, rijden in een ondeugdelijke auto of met een alcoholpromillage tussen 0,8 en 1,3).

Wie zich schuldig maakt aan een overtreding in deze tweede categorie krijgt een hogere boete. En bovendien strafpunten, die worden gemeld bij een centraal registratiekantoor in het Noordduitse Flensburg. Wie daar een bepaald maximaal aantal strafpunten (18) heeft wordt niet het rijbewijs maar de rijbevoegdheid voor enige tijd ontnomen.

In de derde, zwaarste, categorie (zoals alcohol-recidive of rijden met een promillage boven 1,3 of keren op de Autobahn) worden het openbaar ministerie en de strafrechter actief. Dan kan het, naast boetes en-of gevangenisstraf, komen tot tijdelijke intrekking van de rijbevoegdheid of zelfs vernietiging van het rijbewijs. Soms ook tot een verbod ooit nog een (nieuw) rijbewijs te halen. Te hard rijden op de autoweg kan nu, als het een ernstig gevaar meebrengt voor de verkeersveiligheid, in deze derde categorie komen te vallen. In Nederland is de wetgeving kort geleden zo gewijzigd, dat de politie de bevoegdheid heeft iemands rijbewijs tijdelijk af te pakken wegens verkeersgevaarlijk gedrag.

    • J.M. Bik