De behoefte om alledaagse processen en procedures ...

De behoefte om alledaagse processen en procedures te willen vangen in een wetenschappelijk kader kan leiden tot verstarring.

R.A. van de Putte, Technische Universiteit Twente

Het uitgangspunt van de grote Nederlandse ondernemingen om slechts bij uitzondering beginnende academici ouder dan dertig jaar in dienst te nemen, werkt de brain drain in de hand.

P.C. Brand, Technische Universiteit Twente

Een technische universiteit waar de levensbeschouwelijke en filosofische achtergronden van de huidige problemen met betrekking tot de moderne techniek niet of onvoldoende worden bestudeerd en geïntegreerd in het totale onderwijspakket, werkt mee aan het verergeren van deze problemen, handelt in strijd met de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (artikel 1 en 2), leidt geen ingenieurs als cultuurvormers op, maar technici, en laat de bezinning op de ethische achtergronden van de techniek over aan hen die er minder affiniteit mee hebben.

A. Vlot, Technische Universiteit Delft