Conflict bij tijdschrift Eindhovense universiteit loopt hoog op

EINDHOVEN, 14 DEC. Het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven heeft na een hoog opgelopen conflict tussen de hoofdredacteur en de redactie van het universiteitsblad Cursor besloten het tijdelijk dienstverband van twee redacteuren niet te verlengen. Een derde redacteur heeft zich inmiddels ziek gemeld en de vierde, een gewetensbezwaarde, mag zijn tijd (tot het einde van dit jaar) volmaken.

Het conflict is terug te voeren op een meningsverschil over de journalistieke invulling van het universiteitsblad. Volgens de redacteuren dient Cursor onafhankelijke berichtgeving te verzorgen, de hoofdredacteur en het college van bestuur voelen meer voor "bedrijfsjournalistiek'.

De druppel die de emmer deed overlopen was de beroepszaak van prof.dr. H.M. Buck, waarin deze in september pleitte voor zijn wetenschappelijke rehabilitatie. Het universiteitsblad heeft hier, volgens de redacteuren “onder druk van het college van bestuur”, niet over bericht. De redacteuren menen dat hoofdredacteur J. Ummels zich te veel gelegen laat liggen aan de wensen van het college. Hij zou aandringen op “meer positieve berichtgeving” over de universiteit.

Cursor was zo'n vijf jaar geleden de laatste van de universiteitsbladen die in de statuten liet vastleggen dat het een onafhankelijk blad is. Volgens voorzitter C. Schuuring van de redactieraad is het niet de bedoeling de statuten op dit punt te veranderen. Het college van bestuur heeft er inmiddels van afgezien zitting te nemen in de eveneens onafhankelijke redactieraad. De hoofdredacteur wordt tijdelijk vervangen door een interim-manager.