Aankoop boven beurskoers; ABP-bestuur toch akkoord met Rodamco

ROTTERDAM, 14 DEC. De directies van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en Rodamco hebben vannacht bekendgemaakt dat ze voor tien jaar een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Het ABP koopt zich daarbij duidelijk boven de beurskoers van Rodamco in.

Gisterochtend wilde het ABP-bestuur, dat toezicht houdt op de directie, de samenwerking nog niet goedkeuren en vroeg om nadere informatie.

De samenwerking gaat in per 1 maart volgend jaar, als het ministerie van financiën geen bezwaar maakt. Het ABP zal op die datum een belang van 12,5 procent in Rodamco nemen. Het ABP bezit nu naar schatting al twee miljoen van de 111,4 miljoen uitstaande aandelen-Rodamco en moet er dus 12 miljoen bij kopen.

Minimaal 9 miljoen nieuw uit te geven aandelen-Rodamco zal het ABP kopen voor een prijs die gelijk staat aan de intrinsieke waarde aan het eind van het boekjaar, zo vermeldt de verklaring van vannacht. Halverwege het lopende boekjaar was die waarde 67,10 gulden. Dat is ongeveer 9 gulden per aandeel meer dan de beurskoers van gisteren. De andere aandelen kan het ABP op de beurs kopen. Volgens de gemaakte afspraken verliest het ABP die vrijheid na 1 maart.

Deze aandelentransacties leveren Rodamco naar schatting 650 miljoen gulden nieuw eigen vermogen op. Volgens het bericht van ABP en Rodamco zal het totale vermogen van Rodamco met 2,5 miljard toenemen dankzij de deelnemingen van het ABP. In dat laatste bedrag zijn dus blijkbaar ook de belangen verrekend van 20 procent die het ambtenarenpensioenfonds neemt in drie niet-beursgenoteerde dochters van Rodamco. Dat zijn de regionale fondsen waarin Rodamco's beleggingen in onroerend goed in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa zullen zijn ondergebracht. Ook deze belangen koopt het ABP tegen de intrinsieke waarde. Door de malaise in de wereld van het onroerend goed staan de aandelen van deze fondsen veel lager dan de intrinsieke waarde, in de Angelsaksische markt tot soms wel 50 procent.

Er zal namens het ABP één lid worden benoemd in de raad van commissarissen van Rodamco, die een personele eenheid vormt met de raden van Robeco en Rolinco. Het ABP zal niet betrokken zijn bij de dagelijkse leiding van Rodamco. Het ambtenarenfonds mag de eerste vijf jaar niets van zijn ingebrachte gelden terugtrekken. Rodamco had volgens de laatste cijfers van eind augustus een vermogen van 7,7 miljard gulden. De beurswaarde van het fonds was gisteren 6,5 miljard gulden. Het ABP heeft meer dan 150 miljard gulden belegd en wil daarvan meer dan 10 procent in onroerend goed steken.