Zes doden en drie gewonden na ontploffing

ROTTERDAM, 13 DEC. Bij de explosie vanmorgen in het Botlekgebied zijn volgens de regionale brandweer aan het begin van de vanmiddag zes doden gevallen.

De brandweer hield er rekening mee dat het aantal slachtoffers zou oplopen. Men gaat niet meer uit van vermisten, hoewel het zoeken naar eventuele verdere slachtoffers vanmiddag nog doorging.

Tegen half twaalf vanmorgen had de brandweer van Rijnmond de zware brand bij het chemisch bedrijf DSM onder controle. Gedurende enkele uren had het vuur een tweede opslagtank met tolueenzuur bedreigd. Deze tank was gaan lekken en werd door de brandweer volledig afgedekt met stikstof.

Directeur A.A.A.M. Baaten van DSM Chemicals in het Botlekgebied verklaarde dat de oorzaak moet worden gezocht in werkzaamheden die aan de tank met benzoëzuur werden verricht. Volgens de bedrijfsleiding waren vanmorgen tachtig mensen aan het werk gegaan.

De sterkste rookontwikkeling kwam uit een derde opslagtank, die was gevuld met chemicaliën. Ook deze brand, die gepaard ging met zware rook- en roetwolken, was omstreeks het middaguur geblust. Bedrijven die, zoals werd gezegd "onder de wind lagen', zijn ontruimd.

Volgens de brandweer waren uit Vlaardingen inmiddels "lichte klachten' van bewoners gekomen. Een woordvoerder meende dat rook en roet geen gevaar zouden opleveren voor de volksgezondheid, maar wel keel- en oogirritaties kunnen veroorzaken. De gemeente Vlaardingen is "tevreden' over de manier waarop zij is genformeerd door de brandweer in de Botlek. Luisteraars van Radio Rijnmond klaagden daarentegen dat ze pas laat iets te horen kregen.

Het incident heeft het weg- en scheepvaartverkeer in de Botlek ernstig ontregeld. De N15, de Botlekweg, is tot het middaguur afgesloten geweest voor alle verkeer. Ook het veer tussen Rozenburg en Zwartewaal en het scheepvaartverkeer in de Botlek werden gedurende enkele uren stilgelegd.