WVC: 2,2 miljoen voor industrieel erfgoed-behoud

AMSTERDAM, 13 DEC. Het ministerie van WVC besteedt over een periode van vier jaar 2,2 miljoen gulden in een projectbureau voor het industrieel erfgoed. Dit heeft minister d'Ancona van WVC gisterochtend in Amsterdam bekend gemaakt bij de presentatie van haar standpunt over het industrieel erfgoed.

Het bureau, dat op 1 januari wordt ingesteld, moet de initiatieven tot behoud van industrieel erfgoed beter op elkaar afstemmen. Ook moet het bureau selectiecriteria aangeven voor het bewaren van industrieel erfgoed zoals bruggen, watertorens, gemalen, pakhuizen en fabrieken. Deze criteria moeten er volgens de minister aan bijdragen, dat een zo evenwichtig en representatief mogelijk beeld van de Nederlandse industriële ontwikkeling bewaard kan blijven. In 1996 zal worden bezien op welke manier de werkzaamheden van het projectbureau bij de reeds bestaande instellingen gentegreerd kunnen worden.

Volgens d'Ancona is voor het behoud van het industrieel erfgoed een verantwoorde selectie onmisbaar. “Als wij niet kiezen, zal er voor ons gekozen worden, hetzij door de tand des tijds, hetzij op grond van overwegingen die misschien niet stroken met het cultuurhistorisch belang,” aldus de minister die behoud noch vernietiging van objecten als doel op zich zei te beschouwen. “Behouden is geen kunst, vernietigen evenmin, maar selectief vernietigen om te kunnen behouden: dát is de kunst”.