Winstdaling Volmac blijft beperkt tot 15 procent

UTRECHT, 13 DEC. De winstdaling die het automatiseringsbedrijf Volmac Software Group eerder dit jaar zei te verwachten, valt mee. De winst per aandeel zal in 1991 op ongeveer 2,58 gulden uitkomen en ongeveer 15 procent achterblijven bij die van 1990 (3,03 gulden). Bij het uitkomen van het halfjaarbericht zei Volmac nog een jaarwinst te verwachten die 30 tot 45 procent lager zou uitkomen.

De verwachte winst voor 1991 is enigszins vertekend door bijzondere baten ten bedrage van 9 miljoen gulden, voortvloeiend uit de verkoop van deelnemingen in de Maatschappij voor Informatica Diensten en Internet Consulting Services Ltd. Vorig jaar bedroegen de bijzondere baten 3,4 miljoen gulden.

In het eerste halfjaar behaalde Volmac 28 miljoen gulden winst, 36 procent minder dan de eerste zes maanden van het voorgaande jaar. Over geheel 1990 was de winst bijna 81 miljoen gulden.

De gang van zaken bij Volmac laat zich in het tweede halfjaar iets beter aanzien dan aanvankelijk was gedacht. Een al eerder gesignaleerde verbetering in de orderontvangst in het derde kwartaal heeft zich in de maandan daarna gehandhaafd. Het bedrijfsresultaat zal, naar nu wordt verwacht, ongeveer een kwart lager zijn dan dat van 1990.

De directie van Volmac acht het niet mogelijk nu al uitspraken te doen over de volgend jaar te verwachten resultaten. Net als in september zijn daarvoor nog te veel economische onzekerheden, aldus de Volmac-leiding.