Winst P&C Groep begroot op 16 mln

De P&C Groep (Peek & Cloppenburg, Mac & Maggie en Somebody) verwacht in het lopende boekjaar, dat 25 januari 1992 zal eindigt, een winst te behalen van ongeveer 16 miljoen gulden.

In het boekjaar 1990-91 werd netto 13,4 miljoen gulden verdiend. Bij de vooruitzichten in het jaarverslag sprak de raad van bestuur de verwachting al uit dat de resultaten zouden stijgen.