Verzet werkgevers tegen "verwording' Vut

ROTTERDAM, 13 DEC. Akzo treedt met zijn aanval op de Vut in het voetspoor van het Nederlands christelijk werkgeversverbond NCW, dat begin deze week “de verwording van de Vut” aan de kaak stelde.

In de tweede helft van de jaren zeventig en in de eerste helft van de jaren tachtig mag de Vut dan een nuttig instrument zijn geweest ter bestrijding van de massale werkloosheid, de laatste jaren zijn de zaken anders komen te liggen, aldus het NCW.

De Vut was volgens werkgevers bedoeld als tijdelijke maatregel. Werknemers zijn haar volgens de werkgevers echter ten onrechte gaan beschouwen als een verworven recht, waarvan massaal gebruik wordt gemaakt. Vorig jaar gingen 120.000 mensen met Vut, drie keer zoveel als in 1983. In sommige branches zijn de kosten van de regeling opgelopen tot bijna tien procent van de loonsom.

Afschaffing van de Vut kan volgens de werkgevers een bijdrage leveren aan de noodzakelijke verhoging van de arbeidsparticipatiegraad in Nederland en verbetering van de verhouding tussen actieven en niet-actieven.

Ook minister De Vries (sociale zaken) wil dat er een eind komt aan de Vut als automatisme. Sommige vakbonden hebben daar wel oren naar. In de recentelijk verschenen nota "Grensverleggend vakbondswerk' stelt de Industriebond FNV het collectieve karakter van de Vut ter discussie. De bond acht het wenselijk van de collectieve leeftijdsgrens over te stappen naar een Vut-stelsel met variabele ingangsleeftijd en-of deeltijd-Vut. Nochtans maakt diezelfde bond zich bij Akzo sterk voor verlaging van de Vut-leeftijd van 62 naar 60 jaar.