Vertaalprijs

Ik wil een paar kanttekeningen maken bij het voorpaginaverslag van Reinjan Mulder (CS 6-12-91) over de Europese Vertaalprijs 1991 waarvoor in Dublin de jurybijeenkomsten plaatsvonden. In deze jury heb ik Nederland vertegenwoordigd.

1. Het ging allerbeschaafdst toe in Dublin. Er is hooguit inwendig geschreeuwd.

2. Een bepaald jurylid dat vrijwel geen werk verzette werd door mij misschien wel "luilak' genoemd, maar zeker niet met dédain. Ik heb geen hekel aan luie mensen.

3. De Fletchers - vertalers van Claude Simons Géorgiques en gedoodverfde winnaars - waren de laatst besprokenen voor de eindstemming. Bij die ronde bracht ik enkele kritische bevindingen tijdens het lezen van hun werk naar voren, omdat het aan de orde was. Dat was geen wanhoopsactie of hoon. Of Frans van Woerden daardoor de winnaar van de Vertaalprijs is geworden, weet ik niet. De stemming was geheim en is dat gebleven.

    • Barber van de Pol