Uitstel besluit samenwerking ABP-Rodamco

DEN HAAG, 13 DEC. Een besluit over samenwerking tussen het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het vastgoedfonds Rodamco voor buitenlandse beleggingen in onroerend goed is opnieuw uitgesteld.

De hoofddirectie van het ABP stuurde gisteren aan op een positief besluit, maar het ABP-bestuur heeft de zaak voor een tweede maal aangehouden. Het bestuur meent dat het ABP in het voorliggende concept-contract onvoldoende zeggenschap heeft over het bedrag van 2,5 à 3 miljard gulden dat het ABP via Rodamco wil beleggen.

Rodamco (onderdeel van de beleggingsgroep Robeco) en het ABP maakten in oktober bekend dat zij studeren op vormen van samenwerking bij beleggingen in buitenlands onroerend goed. Het ABP (belegd vermogen 160 miljard gulden) en Rodamco (6,8 miljard) behoren beide op hun terrein tot de grote in de wereld. Het ABP wil meer in het buitenlands vastgoed beleggen maar wist de laatste jaren haar portefeuille onvoldoende met succesvolle projecten te vullen, waarna het pensioenfonds contacten met Rodamco aanknoopte.

Het ABP-bestuur, dat goedkeuring moet verlenen aan investeringsbeslissingen van de directie, kreeg al in november een concept-contract voor de ABP-Rodamco-samenwerking voorgelegd. Daarmee had het grote problemen. Mede na ruggespraak met de beleggingscommissie van het ABP, waarin externe beleggingsdeskundigen zitting hebben, werd de hoofddirectie in november gelast de onderhandelingen met Rodamco te heropenen en extra informatie over de samenwerking aan het bestuur te verstrekken.

Het bestuur meende gisteren dat de hoofddirectie nog altijd onvoldoende informatie had verschaft. Daarnaast vindt het dat in het nu voorliggende concept-contract te weinig waarborgen zijn ingebouwd dat het ABP greep heeft op de gelden die het via Rodamco wil beleggen.

Een woordvoerder van de directie deelde gisteravond mee dat er nog altijd wordt gestreefd vóór het einde van het jaar een definitief oordeel te vellen over de samenwerking met Rodamco. Naar verwachting komt het ABP-bestuur volgende week opnieuw bijeen, al is er nog geen datum vastgesteld.