Tweede Kamer akkoord met privatisering staatsloterij

DEN HAAG, 13 DEC. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de verzelfstandiging van de Staatsloterij in de vorm van de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij. Beheer door een stichting is nodig, vinden het kabinet en een Kamermeerderheid, om de Staatsloterij meer mogelijkheden te geven te concurreren met illegale gokhuizen en buitenlandse kansspelen. De opbrengst - ongeveer 170 miljoen gulden per jaar - blijft voor de Staat.

De regeringspartijen CDA en PvdA vinden dat de lotenverkopers er door de verzelfstandiging financieel niet op achteruit mogen gaan. Het overleg met de lotenverkopers moet worden heropend om tot een bevredigende oplossing te komen, aldus een gezamenlijke motie van CDA en PvdA aan het adres van staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën).

De kleine christelijke partijen GPV, RPF en SGP keerden zich tegen het voorstel. Zij zijn principieel tegen gokken. Schutte (GPV) merkte op dat als het kabinet vindt dat de overheid een actieve rol moet spelen op de kansspelmarkt verzelfstandiging van de Staatsloterij uit den boze is.

De Staatsloterij dateert uit de vorige eeuw. De opbrengst was ooit bestemd voor nieuwbouw van kerken.